Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 393
Нормативні документи

 

 

Педагогічний колектив закладу керується такими державними документами:

 

 

Закони України:

 1. Про освіту від 05.09.2017 р. № 2145-VIII
 2. Про дошкільну освіту від 11.07.2001  р. № 2628-ІІІ
 3. Про охорону праці від 14.10.1992 р. №2594-XII (зі змінами)
 4. Про колективні договори і угоди від 01.07.1993 № 3356-ХІІ
 5.   Конвенція про права дитини

 

 

Укази Президента України:

      1. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні.

        2. Про Державну премію України в галузі освіти

       3. Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки

      

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

  1. Від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004  

      р. № 1591"

   2. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»

   3. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14        

       червня 2000 р. № 963».

   4.. Про ліцензування освітніх послуг від 29.08.2003 № 1380

   5. Про затвердження  ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 30.12.2015 № 1187

   6. Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад від 12.003.2003, № 305.

   

 

Акти Кабінету Міністрів України:

   1. від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

  2. від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

 3. від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному  навчальному закладі"

   4. від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

   5. від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

   6. від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"

   7. від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних  закладів"

   8. від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

  9. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету  Міністрів України    

       від 22 листопада 2005 р. № 1591»

   10. № 311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження  господарської

         діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти  та визначається періодичність    

        здійснення заходів державного нагляду"

  11. Базовий компонент дошкільної освіти.

 

Накази Міністерства:

 1. Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 « Про Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді»

 

 

 1. Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965
 2. Наказ МОН від19.12.2017 №  1633 «Про затвердження примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»
 3. Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669
 4. від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 5. від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"
 6. від 15 квітня 1993 р. N 102  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
 7. від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 8. від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"
 9.  від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю"
 10.  від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"
 11.  Від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"
 12.  від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"
 13.  від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

15. від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"

16. від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

 1. від 05.05.2005  N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"
 1. від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 2. від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"
 3. . від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи  освіти України»
 4.  від 26.12.2017 № 1669 « Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»
 5. від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу МОН України від 04.11.2010 № 1055,     

     зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.06.2016 № 821/28951»

 

 

 

 

 

Листи Міністерства:

 

    1. Лист МОН України від 10.06.2019 № 1/9 « Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки  

        України для використання  у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»

   2.  Додаток до листа МОН України від 02.07.2019 №1/9-419 «щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття   

       дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році»

 3. Лист МОН України від 19.04.2018 № 1\9- 249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»

 4. Лист Міністерства №1\9-392 від 15.06.2018 «Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти.»

 

5. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах»     

6. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 « Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи  у дошкільних навчальних        

       закладах»

7. лист МОН Кураїни від 16.02.2016 3 1/9- 80 «Щодо АТЕстації педагогічних працівників»

8. Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку)  

       для дітей дошкільного віку»

9.Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»

10.Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

 

 

 1. Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»
 2. Лист МОН України від 06.02.2015 № 1/9-57 «Щодо збереження в мережі дошкільних навчальних закладів»
 3. Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 "Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування,     
 4.  обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
 5. Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»
 6. Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»
 7. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"
 8. Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"
 9. Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"
 10. Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Міністерство фінансів України"
 11. Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України"
 12. Лист Міністерства № 1/9-187 від 02.04.2014 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навального закладу та електронної реєстрації»
 13. Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"
 14. Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"
 15. Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"
 16. Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"
 17. Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"
 18. Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 19. Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"
 20. Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"
 21. Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13  "Щодо  вирішення окремих питань при організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах"
 22. Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"
 23. Лист Міністерства № 1/9 152 від 28.02.2013 « Про розроблення програм для дошкільної освіти»
 24. Лист Міністерства № 1Ї9-198 від 16.03.2012 «Організація роботи  в  дошкільних навчальних закладах у літній період»
 25. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 26. Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "
 27. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"
 28. Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "
 29. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 30. Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 31. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 32. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
 33. Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."
 34. Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"
 35. Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
 36. Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
 37. Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
 38. Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"
 39. Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"
 40. Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."
 41. Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
 42. Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 43. Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
 44. Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
 45. Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 46. Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "
 47. Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"
 48. Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 49. Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
 50. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
 51. Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"
 52. Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 53. Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
 54. Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
 55. Лист Міністерства від 28.05.2012 № 1/11-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"
 56. Лист Міністерства від 14.02.2019 № 1/9-4191  "Щодо організації  роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».
 57.  Лист  Міністерства від 02.04. 2014 № 1/9-187. Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та електронної реєстрації.
 58. Лист  Міністерства від 15.06.2018 № 1/9-392 Щодо відрахування  вихованців закладів дошкільної освіти.

 

Накази інших Міністерств:

1.  Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

2. Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних

    навчальних закладів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693

3.   Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

4.   Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742  "Про атестацію молодших спеціалістів з   

    медичною освітою"

5. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

6. Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

7. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

   3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування,    

  обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

 

Листи інших Міністерств:

   1. Постанова головного державного санітарного лікаря України №8 від 11.03.2014

       2. ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та

          шкільного загальноосвітнього навчального закладу

           Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77

Розпорядження Міністерства:

 1. від 14.03.2011 № 24-р "Про проведення Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"

 

 

 

Комплексні освітні програми:

 

 1. Освітня програма "Дитина в дошкільні роки", К.Л. Крутій.

 

Парціальні освітні програми:

 

 1. Програма Афлатот соціально-фінансова освіта.
Методичне забезпечення:

 

 1. "Мовленнєвий розвиток старших дошкільників" Л.Є. Кахаєва, Л.О. Кузнецова, Харків, 2012 р.
 2. "Статеве виховання дітей дошкільного віку" О.С. Чернова, Запоріжжя 2012 р.
 3. "Дошкільникам про професії" І.Д. Летнянка , Харків, 2015 р.
 4. "Зошит майбутнього першоклассника" (серія "Впевнений старт") А. Назаренко, Харків, 2012 р.
 5. "Розвивальні ігри та вправи" Т.О. Піроженко, Тернопіль, 2012 р.
 6. "Я пізнаю світ природи" Впевнений старт, Харків, 2011 р.
 7. "Взаємодія ДНЗ та сім'ї" Харків, 2013 р.
 8. "Система роботи з формування екологічної освіти та виховання дітей молодшого та середнього віку" Г.Ю. Ситникова, Запоріжжя, 2011 р.
 9. "Соціалізація дошкільників в умовах ДНЗ" Харків, 2010 р.
 10. "Барвиста радість" Л. Шульга, Запоріжжя, 2012 р.
 11. "Формування звукової культури мовлення в дітей дошкільного віку", К. Крутій, Запоріжжя, 2014 р.
 12. "Вчуся жити" духовно-моральне виховання дошкільнят, Каплуновська О.М., Ранок, 2014 р.