Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 393
Аналіз роботи за 2018-2019 навчальний рік

 

 

Аналіз роботи за 2018-2019 навчальний рік

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 393» Дніпровської міської ради

знаходиться по вулиці Передовій, 671а в типовій споруді.

 

Дошкільний заклад розрахований на 115 місць  

 

  №

                       Відомості

          Показники

   1.

Мова навчання

Українська

   2.

  

    

Кількість груп  усього:

6

                                                           ранній вік

1

                                                  дошкільний вік

5

    3.

Режим роботи груп:

                 10,5 годин

    4.

Кількість вихованців

                  182

    5.

Кількість працівників усього

                  29

педагогічний персонал   

12

медичний персонал

1

 

технічний персонал

16

 

Дошкільний навчальний заклад  укомплектований такими педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1-вихователь-методист, 7 вихователів,  музичний керівник -немає,  1 практичний психолог. Усього 14 педагогів.

Освітній рівень педагогів:

                                                              

7 фахівців з вищою освітою,

2 фахівці - бакалавр,

2 фахівця – з незакінчена вища

1 фахівець навчається

За наслідками атестації педагоги дошкільного закладу мають такі кваліфікаційні категорії :

«Спеціаліст вищої категорії» - 2 педагог;

«Спеціаліст І категорії» - 1 педагог;

«Спеціаліст ІІ категорії» - 1 педагога;

«Спеціаліст» - 2 педагог;

Звання «Вихователь-методист» - 1 педагог.

   

   Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 393» у своїй діяльності керується   

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист дитини»,   Положенням про дошкільний навчальний заклад України»,  Концепції національно  –  патріотичного  виховання      дітей  та  молоді,  Положення  «Про охорону дитинства», Конвенції «Про права дитини»,   законів  «Про  пожежну  безпеку»,  «Про охорону  праці»,  «Про      забезпечення  санітарно  -  епідеміологічних  норм»,   а  також  згідно  Базового компоненту дошкільної освіти,  Колективної  угоди  між  адміністрацією, профспілковим  комітетом  та  трудовим  колективом,  Правил  внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту, іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічний колектив дошкільного закладу працював за освітньою програмою  К. Крутій «Дитина в дошкільні роки»,   

парціальні освітні програми: «Афлотот» соціально-фінансова освіта дітей дошкільного віку,  «Мудрі шахи» програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи.

  

    Утримання ,  влаштування  будівлі  та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих

дошкільних закладів.

За період з вересня 2018  року по червень 2019  року за благодійні кошти в ДНЗ зроблено  ремонт коридорів 1 поверху та запасного виходу, реставрація ганку групи № 4, запасного виходу, фасаду приміщення; замінено вікна в спальні групи № 6, та групи № 2 ; придбали праску , посуд, канцтовари, спецодяг. Обновили ігрові осередки; придбали іграшки, розвиваючі ігри, дитячі костюми, ширму для лялькового театру, чохли на стільці музичної зали. За бюджетні кошти придбали для кухонного цеху сковороду електричну, машина протирочна-різальна, машина для перероблення овочів, машина тістомісильна.

        Адміністрація  та  колектив  приділяють  значну  увагу  естетичному оформленню  групових  приміщень,  залів,  кабінетів,  коридорів  дошкільного закладу. Так у холі І поверху створено куточки «Українська світлиця», «живий куточок». Велика увага приділяється благоустрою території дитячого садка. З цією метою облаштували галявину «Хоровод казок». Протягом 2018/2019 навчального року на території ДНЗ для спостережень за дикорослими,  декоративними  рослинами  висаджені – дерева, декоративні кущі, квіти. Територія утримується в належному стані.  Здійснено ремонт та пофарбування ігрового обладнання на майданчиках

 

     Наш дошкільний заклад забезпечує збалансований розвиток кожної дитини, реалізує в ній потребу до саморозвитку самореалізації і самозбереження, формує базис особистісної культури відповідно до концепції Базового компонента. Уся щоденна робота педагогічного колективу дошкільного закладу побудована так, щоб збуджувати в дітях потребу більше дізнаватися про навколишнє, а в самих педагогах – бажання бути в безперервному пошуку цікавого, нового та застосовувати його у своїй практичній діяльності.

Керуючись нормативно-правовою базою з дошкільного виховання, виконуючи завдання Базового компонента дошкільної освіти та завданнями поставленими на 2018-2019 навчальний рік колектив дошкільного закладу спрямував свою роботу на  такі пріоритетні завдання:

  1. Активізувати роботу з розвитку мовленнєвої компетенції дошкільників засобами художньо-мовленнєвого  

     розвитку.

2. Продовжити роботу  з формування соціально-комунікативної компетенції дітей дошкільного віку шляхом 

    використання методів інтерактивної взаємодії.

  1. Удосконалити роботу щодо розвитку музичних здібностей дошкільників у процесі творчої діяльності.

 

 

 

        Атестація  педагогічних  працівників  у  дошкільному  закладі проводиться  відповідно  до  ст.54  Закону  України  «Про  освіту»,  р.6.  ст.30 Закону  України  «Про  дошкільну  освіту»  та  Типового  положення  про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки  України  від  06.10.2010  року  №  930, згідно перспективного плану   на  5  років  у  зазначені  терміни. 

        За минулий навчальний рік на курсах при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність: завідувач Кравець В.О., вихователь-методист Портна М.В., вихователі Березюк Т.В.,         Парахотіна Н.С.

Проатестовано  Байдак М. А. вихователя,  за наслідками атестації встановлено  11 тарифний розряд.

 

         Методична робота з педагогами у 2018-2019 навчальному році спрямовувалася на підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу, удосконалення професійної майстерності педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методично роботи в дошкільному закладі показав, що всі форми методичної роботи, а саме педагогічні ради, консультації, семінари, методичні об’єднання,  педагогічні лабораторії колективні перегляди занять, обмін досвідом носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.   

з/п

Види діяльності

Планова кількість педагогів

Фактична кількість педагогів

1

Курси підвищення кваліфікації

4

4

2

Атестація

1

1

3

Самоосвіта

11

11

4

Участь у роботі творчої групи

3

3

5

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

11

11

6

Колективні перегляди

3

3

7

Обмін досвідом

3

3

8

Батьківські всеобучі

8

8

 

 Центром методичної допомоги педагогічним працівникам є методичний кабінет дошкільного закладу. Наповнення кабінету відповідає вимогам інформативності, змістовності, доступності та задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. Матеріали поповнюються відповідно до завдань, які визначаються та реалізуються колективом дошкільного закладу впродовж навчального року.

Значна увага в ДНЗ приділяється  самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна  освіта  здійснюється  різнобічно,  включаючи  навчання  у  вузах (Бєліцька В.В. Бердянський державний педагогічний університет), проходження курсів підвищення  кваліфікації (курси завідувачів, які одночасно працюють вихователями, виховате),  участь  у  тренінгах  особистісного  зростання, систематичне  вивчення  методичної,  педагогічної  та  психологічної літератури, публікацій періодичних видань «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист», інтернет ресурси.

 

           Послідовна і цілеспрямована  діяльність   адміністрації  дошкільного закладу, підтримка професійних  інтересів  вихователів стимулює їх активність, творчість та інтерес до інноваційної діяльності, робить педагогів ініціативними та успішним.

           Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу  здійснює його завідувач  Кравець В.О..,  яка  координує  роботу  всіх  служб  наказами різного  характеру.   Розробка  заходів  щодо  виконання рішень  нормативних  та  інших  документів  ведеться  своєчасно.  На  основі аналізу  навчально-виховної  роботи  визначаються  проблемні  завдання

    колективу, формулюються теми нарад при завідувачу, педагогічні ради.

          З метою вирішення поставлених  завдань перед колективом у продовж 2018-2019 навчального року було проведено педагогічні ради: настановча – «Завдання навчально-виховної роботи на 2018-2019 н.р.» (серпень), підсумкова «Про підсумки роботи з 2018-2019 н.р.» (травень), та два тематичних засідання: «Розвиток музичних здібностей дітей у процесі творчої діяльності» (листопад) та «Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми в розвивальному просторі » (лютий). На даних засіданнях обговорювалися навчальні плани, заслуховувалися аналізи тематичних перевірок, проводилися мозкові штурми, виставки-презентації та інші роботи з кадрами. Для повного розкриття питань винесених на засіданнях педагогічних рад з колективом проведений ряд методичних заходів.

        До педагогічної ради на тему «Розвиток музичних здібностей дітей у процесі творчої діяльності»   (листопад) провели консультації: для вихователів  дошкільних  груп «Різновиди лялькового театру для дітей», огляд-конкурс музичних куточків, конкурс-презентація на краще виготовлення та проведення лялькового театру ніг, напрацювали папки з матеріалами «Ігри для музичного розвитку». Провели колективний перегляд  «Здоров’язбережувальні ефекти музики», під час якого вихователь середньої  групи Музика А.В., ознайомила колег з досвідом роботи та оцінила перевагу музикотерапевтичного підходу у процесі творчої діяльності вихованців: єтюд за участю дітей «Музика води» та «Оркестр бокалів. Поділилась досвідом роботи вихователь Парахотіна Н.С., яка провела  заняття з розучування текстів пісень за  допомогою мнемотехніки для дітей середнього віку.

     Удосконалюючи роботу щодо розвитку музичних здібностей дошкільників засобами художньо-мовленнєвого розвитку ознайомилися з такою формою роботи як озвучування казок під час якого вихователь Байдак М.А. з дітьми молодшого віку показали казку «Рукавичка», де діти самостійно озвучували казкових персонажів за допомогою музичних інструментів. Опрацювали та застосували у своїй роботі одну із форм  інноваційних технологій художньо-естетичного розвитку дошкільників « Хор рук» автора Тетяни Боровик. Приділяючи увагу музично-дидактичним іграм, вихователі груп раннього віку Коваль Ю.В. та  Подвігіна Н.С., для засвоєння  набутих знань дітей у своїй роботі застосовують музично-дидактичні ігри з яскравими наочними матеріалами. Зацікавлюючись, тим що вони бачать, діти легко та успішно виконують різні дидактичні завдання. Як результат своєї роботи вихователі продемонстрували музично-дидактичні ігри з дітьми «Веселі перлинки» (вихователь Подвігіна Н.С.), «Дощик та вітер», «Пісенька телефону» ( вихователь Коваль Ю.В)

      Для розвитку творчих здібностей дошкільників у своїй роботі з вихованцями вихователь Березюк Т.В. застосовує казки .   За   допомогою головних персонажів казки педагог  долучає дітей до співу, слухання музики, та виконання різних творчих завдань з елементами імпровізації та гри.

     Як результат своєї роботи з розвитку творчих здібностей  дошкільників у процесі творчої діяльності на базі нашого закладу  провели міський семінар для вихователів-методистів та районне методичне об’єднання для музичних керівників, метою якого було поділитися досвідом роботи з колегами, надати поради, опрацювати інноваційні технології на практичних завданнях.

 

     

       До педагогічної ради на тему «Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми в розвивальному просторі» (лютий) провели консультації для вихователів старших і середніх груп «Керівництво розповіддю за картиною»,  практикум «Планування занять із навчання дітей складати розповіді за картиною» , колективний перегляд « Інноваційні технології мнемотехнік». Провели майстер-клас з педагогами на тему « Робота з репродукціями художніх картин на заняттях з розвитку мовлення».  Організували інформаційні дні «Формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами інноваційних технологій». Провели  тематичну перевірку з мовленнєвого розвитку  дошкільників. У дошкільному закладі постійно ведеться робота педагогів щодо оновлення та поповнення  розвивального середовища, націленого на розвиток мовленнєвої компетенції дошкільників.  Результати перевірки обговорили на педагогічній раді, було надано рекомендації вихователям. Роботу з мовленнєвого розвитку дошкільників оцінили. як задовільно.

    Працюючи над річним завдання щодо активізації роботи з розвитку мовленнєвої компетенції дошкільників засобами художньо-мовленнєвого розвитку провели конкурс на кращу інсценівку «Казки на новий лад», майстер-клас для педагогів « Навчаємо розмови». Вівся систематичний контроль та аналіз щодо проведення сюжетно-рольових ігор згідно віку дітей.

   

      Продовжуючи роботу з формування  соціально-комунікативної компетенції дітей дошкільного віку шляхом використання методів інтерактивної взаємодії  у контексті обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» ІV-й етап,  провели психолого педагогічний проект «Розумні казки» щодо формування моральних чеснот у дошкільників, позитивного ставлення до себе, інших людей, життєвих перспектив. Провели з педагогами тренінги «Соціально-економічна освіта дошкільника –крок в європейське майбутнє» та «Ігри економічного спрямування». Обмін досвідом  «Ігри економічного спрямування» вихователя Нечепоренко С.В.. яка  розробила ігри для дітей старшого віку економічного спрямування. Продовжили  роботу з батьками щодо соціально-морального розвитку дошкільників спільними зусиллями сім’ї  та дошкільного закладу а саме: благодійна акція виготовлення спільно з батьками подарунків для дітей пільгових категорій. Організували інформаційні дні  «Права дитини – якби усі мрії збувались», «Насильство в сім’ї », «Що таке буллінг?» Провели День відритих дверей «Мами і тата на гостини до маляток», засідання Батьківського клубу на тему: «Три шляхи у вихованні», консультацію «Умови формування соціально-комунікативної компетенції дитини».

 

     Одним із пріоритетних завдань, яке ставив перед собою педагогічний колектив - це підвищення рівня соціальних прав та фінансової освіти дітей дошкільного віку. З цією метою організували роботу творчої групи по проблемі «Упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку освітнього проекту «Афлотот»» та склали план роботи по проблемі. В поміч вихователям на базі методичного кабінету протягом року члени творчої групи організовували консультативно-інформаційні дні; напрацювали папку з матеріалами. Вихователь-методист  підготувала та провела міні-лекції для педагогів на тему: «Соціально-фінансова дошкільників», «Міжнародна програма соціальної та фінансової освіти дітей від 3 до 6 років Афлотот». метою якого було ознайомити педагогів з міжнародною програмою соціальної та фінансової освіти дітей та особливості  використання в умовах дошкільного закладу,  У складі творчої групи підготували та провели  педагогічні лабораторії на тему:  «Подорож Афлотунчика», « Я і моя сім’я», «Я і мої друзі», Я і гроші». Поділилась досвідом роботи з колегами вихователь старшої групи Нечепоренко С.В., яка напрацювала ігри економічного спрямування для дітей старшого віку. Вихователь Байдак М.А. поглиблено працюючи над проблемою соціальної і фінансової освіти  дошкільників провела колективний перегляд інтегрованого заняття  з дітьми молодшого віку «Казка про Афлотуна» метою якого було формувати у дітей ціннісне ставлення до таких якосте, як працелюбність, бережливість, раціональність. Провела з батьками майстер-клас «Навчити творити своїми руками». Розробила пам’ятки для батьків «Поради батькам з правового виховання», «Способи відкрити дитині свою любов», «Мистецтво бути батьком».

 

      У своїй роботі з дітьми намагаємось поєднати найкращі виховні народні традиції з сучасними вимогами щодо освіти дітей дошкільного віку. Важливою частиною народних виховних традицій є  проведення розваг за участю дітей. Упродовж року провели такі розваги: до Дня незалежності України «Україна - рідний дім!  », «Осінній калейдоскоп» День Святого Миколая, зимова розвага,  Великодня розвага « Українські гаївки», запросили Вертеп недільної школи Свято-Іллінського храму, .

      Приділяючи увагу патріотичному вихованню дітей дошкільного віку залучаємо малюків та їх батьків  до участі у заходах, присвячених пам’ятним датам до Дня захисника України провели розвагу «Козаками хочемо ми стати, рідну Україну захищати!»  , провели захід присвячений Дню Перемоги «Зустріч поколінь» Проводимо інформаційні години «Мужні люди», «І чужого научайся і свого не цурайся» до Дня народження Т.Г. Шевченка; тематичні виставки «Ми пам’ятаємо», конкурс Дефіле в українських костюмах «День вишиванки».

  

      Розкриваючи творчі здібності дошкільників через освітню лінію «Дитина у світі культури», проводили лялькові вистави «Три ведмеді», «Червона шапочка» , свята «Вже весна. вже красна», «Новорічний калейдоскоп», випускний бал. Систематично проводились тематичні виставки малюнків, творчих робіт, поробок за участю дітей.

 

Ціннісне ставлення дитини до природи (освітня лінія «Дитина у природному довкіллі») – проявляється насамперед у її природодоцільній поведінці: емоційно позитивному й виваженому ставленні до рослин і тварин, готовності включитися в практичну діяльність, дотримуватися правил природокористування. З цією метою в кожній віковій групі створено та обладнано куточки природи, які сприяють розвитку в дошкільників природничої компетентності, вмінню спостерігати,  аналізувати, цікавитись, берегти, турбуватись, розвивати трудові навички. Спостереження за об’єктами живої природи у весняний та літній період, організовуємо роботу на садових ділянках, що сприяє формуванню в дітей любові до праці в природі – це розвиток їхніх сенсорних відчуттів, формування системи знань про об’єкти та явища природи, вміння переносити набуті знання у сферу практичної діяльності . Улюбленим місцем спостережень за об’єктами живої природи дітей та дорослих залишається зоокуточок дошкільного закладу, який розташовано у холі І поверху. Тут можна спостерігати за черепахою, сім’єю морських свинок, хом’ячків, кроликом, пернатими: папугами, конорейками, акваріумними рибками щоразу доповнюючи і розширюючи уявлення дітей відповідно до їх інтересу та досвіду. Зоокуточок постійно поповнюється новими мешканцями.

        Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми велась у відповідності до листа МОН України «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних  закладах» від 02.09.2016 № 1/9-456 та Базового компонента за освітньою лінією «Особистість дитини».  Для розвитку здорової, всебічно розвиненої та гармонійної особистості у своїй роботі застосовує інноваційні технології, а саме: комплекс вправ ранкової гімнастики з елементами дихальної гімнастики О. Стрельнікової, на заняттях з фізичної культури впроваджуємо елементи вправ «Плавання від А до Я», для розвитку правильного дихання використовуємо дихальні вправи.  Систематично  проводиться ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури, спортивні змагання, естафети. З метою розширення знань дітей про збереження здоров’я та підвищення рухової активності вихованців проводимо Дні здоров’я, спортивні розваги, змагання за участю дітей та батьків . Вихователем-методистом систематично здійснювався медико-педагогічний контроль за проведенням занять з фізичної культури, оперативний контроль  за організацією проведення ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, зміцнення здоров’я дітей  під час навчально-виховного процесу. Результати замірів моторної щільності занять, які проводились медичними працівниками та адміністрацією, свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми .

   Ефективність оздоровчих заходів визначаємо тим, що поєднуємо тривалу комплексну інтенсивно оздоровчу профілактичну роботу з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Так вихователь середньої групи Парахотіна Н.С. у своїй роботі з вихованцями застосовує дихальні вправи за методикою О.Стрельнікової, виготовила атрибути до різних дихальних вправ, поділилась досвідом роботи з колегами. Старшою медичною сестрою Крамаренко О. В. ведеться постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів. В дошкільному закладі використовуються дієві  форми оздоровчо-профілактичної роботи: вживання дітьми часнику, свіжої цибулі, лимонів; ранкова гімнастика; «гімнастика пробудження»; корегуюча доріжка «Здоров’я»; самомасаж; прогулянки на свіжому повітрі; фізкультурні заняття.  У закладі також організовано профілактичну роботу із застосуванням нетрадиційних методів оздоровлення, які дають добрі результати та визивають у дітей позитивні емоції: точковий масаж;  зорова, пальчикова, дихальна гімнастика, психогімнастика. Облаштована кімната для прийняття дітьми  арома-терапії, сольової терапії та фітотерапії.

 

 

Приділяючи увагу безпеці життєдіяльності ставимо собі за мету: забезпечення педагогів теоретичними і практичними знаннями про основи безпеки життєдіяльності дитини. У вересні провели місячник «Увага! Діти на дорозі!», два рази на рік (листопад, квітень) - Тижні безпеки та об’єктивне тренування. Ведеться систематичний контроль щодо планування роботи з дітьми з питань захисту здоров’я та життя дітей. Для батьків проводимо  просвітницьку роботу інформаційного куточка безпеки, систематичні інструктажі щодо безпечної поведінки дітей у побуті, на автошляхах, під час відпочинку у зимовий та літній періоди, опрацьовуємо пам’ятки щодо дій у разі виникнення небезпечної ситуації. З усіма працівниками  систематично проводяться інструктажі з охорони праці.

 

  У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти однією з основних освітніх ліній є «Гра дитини». Її зміст передбачає набуття дітьми життєвої компетентності, що дає їм змогу поводитися самостійно і конструктивно в різних соціальних ситуаціях.

Провідним видом  діяльності у дошкільному віці  є гра. У розвитку , навчанні та вихованні дітей особливе значення педагоги приділяють дидактичним, настільно-друкованим, рухливим  іграм які використовуються під час  спеціально організованої діяльності, для засвоєння програмових завдань, як елемент заняття, прогулянок, індивідуальної роботи з дітьми, а також як самостійний вид діяльності дітей.

Особливу увагу приділяємо творчим, сюжетно-рольовим іграм адже саме в цих іграх проявляються та розвиваються новоутворення дошкільного дитинства. Діти засвоюють правила комунікативної поведінки,  вчаться взаємодіяти з однолітками, проявляти партнерські стосунки, розв’язувати соціально-комунікативні завдання.

 

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» передбачає формування доступних дитині дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу.

Варто зазначити, що в дошкільному закладі є необхідні умови для розвитку  пізнавальних здібностей кожного дошкільника. Робота  з сенсорно-пізнавального розвитку дітей ведеться відповідно до програмових вимог. Педагоги створюють сприятливі умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, для розвитку пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє розвитку ініціативності, креативності та інтелектуальному розвитку малят, зокрема засвоєнню дошкільниками елементарних логічних прийомів, вмінню розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити прості умовисновки. У структурі  освітньої діяльності дошкільного закладу важливе місце приділяється організації логіко-математичного розвитку дітей та керівництву ним з цією метою ведеться  робота шахового гуртка.

Основними формами роботи є спеціально організоване заняття - введення у світ кількості, логіки, простору та часу та сенсорного розвитку в групах раннього віку, а також впровадження в повсякденному житті дидактичних, розвиваючих, логічних ігор.   За результатами діагностики на високому рівні в дітей старшого та середнього віку показники знань «Введення у світ кількості, логіки, простору і часу ».

 

Взаємодії педагогів з батьками приділялася велика увага протягом усього року. Були проведені: Дні відкритих дверей, групові батьківські збори та збори для батьків майбутніх першокласників, систематично велися батьківські всеобучі. Батьки закладу запрошувались на свята, розваги, відкриті перегляди, залучались до участі виставок творчих робіт «Осінні фантазії», «Новорічний калейдоскоп», аніматорська виставка «Творчі перлини» .

    З метою надання дієвої всебічної допомоги з питань що хвилюють батьків, в дошкільному закладі працює батьківський клуб. Враховуючи проблемні питання щороку ми оновлюємо тематичний план засідань. Організовуємо консультативні пункти для батьків, на початку року «Адаптація дітей до дитсадка», та у квітні - «Незабаром до школи».

       Враховуючи, що якість освіти значною мірою залежить від забезпечення   наступності між суміжними освітніми ланками, педагог груп старшого віку Нечепоренко С.В. свою роботу спрямовувала на формування у випускників готовності до шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань: вихователем-методистом створено інформаційно-педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи; проведено спільно круглий стіл (школа , ДНЗ) «Нова школа»;  педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;  вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи організовували екскурсії до школи на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, приміщенням школи. Проведення театралізованих вистав за участі учнів молодших класів; виступ агітбригади «Запрошуємо до школи»; спільні розваги вихованців та  учнів дали змогу забезпечити комфортний перехід від дошкільної до початкової ланки освіти та сприяли зниженню ризиків адаптаційного періоду. Перспективами в роботі є вдосконалення підходів до управління навчально-виховним процесом в умовах наступності, збереження фізичного, психічного соціального та духовного здоров’я  дитини, розвитку творчих здібностей. Для батьків , діти яких випускники провели батьківські збори «Незабаром до школи» , запросили на зустріч з батьками вчителів початкової школи.

Інформування громадськості про діяльність закладу здійснюється за допомогою сайту ДНЗ який розміщений в єдиному освітньому інформаційному  просторі мережі Інтернет. Систематично ведеться робота розділів сайту «Відкритий доступ», «Фінансова діяльність». Основним завданням ресурсу є висвітлення освітньо-виховних послуг учасникам навчально-виховного процесу в дошкільному закладі, формування позитивного іміджу. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим та загальнодоступним.

 

Обстеження базових якостей дітей 6-го року життя згідно програми розвитку дітей старшого віку «Дитина в дошкільні роки»  показало, що з фізичного розвитку у дітей сформовані уявлення про власний організм, здоровий спосіб життя, основи безпеки життєдіяльності. На належному рівні володіють культурно-гігієнічними навичками

 

З дітьми старшого віку проведено дослідження рівня мотиваційної готовності до шкільного навчання, яке   показало, що на належному рівні розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів, на достатньому рівні розвинуті дії мислення: класифікація, аналіз, порівняння. Добре розвинуті пізнавальні процеси: пам'ять, увага, сприйняття, мислення. В дослідженні взяли участь 34 випускників з них:  високий рівень мали -39%, достатній – 41%, середній – 20%, низький – 0%

 

    На високому рівні показники знань «Введення у світ кількості, логіки, простору і часу », «Ознайомлення з предметним довкіллям». 

Щодо мовленнєвого розвитку у дошкільників сформована звукова культура, лексичний запас, граматичний лад мовлення. Але потребує постійного вдосконалення граматична правильність мовлення та вдосконалення монологічного мовлення. 

За результатами обстеження розвитку особистості показники компетенції дитини  з ігрової діяльності свідчать про те що діти мають інтерес  до процесу та результатів гри, можуть групуватися та самостійно грати, додержуються правил гри. Показники  компетенції дитини з соціалізації вказують на те що мають уявлення про себе, про сім’ю, родину; орієнтуються в людських відносинах, помічають зміни настрою оточуючих, співчувають  та осуджують погані вчинки.  З розвитку духовного потенціалу дитини: діти дотримуються правил правильної поведінки в групі, вживають ввічливі слова у повсякденному житті, мають уявлення по народні свята, традиції. Результати обстеження виділені в діаграмі

 

          За результатами обстеження художньо-естетичного розвитку дошкільників старшого віку в діаграмі виділено загальний рівень дітей, які можуть застосовувати свої знання на практиці, працюють творчо.

 

Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації, педагогічного та батьківського колективів позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Але потребує вдосконалення роботи щодо трудового виховання дошкільників, як ефективного засобу формування предметно-практичної компетенції дошкільників.

     Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

 

Керуючись нормативно-правовою базою з дошкільного виховання, виконуючи завдання Базового компонента дошкільної освіти та завданнями поставленими на 2019-2020 навчальний рік колектив дошкільного закладу визначає такі пріоритетні завдання:

 

1. Впроваджувати сучасні форми освітньої роботи з формування сенсорно-пізнавальної компетенції у дітей дошкільного віку засобами LEGO конструювання.

2. Продовжити роботу  з формування соціально-комунікативної компетенції дітей дошкільного віку шляхом трудової діяльності у контексті обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистісного громадянського суспільства» V етап.

3. Удосконалити роботу щодо формування основ безпеки життєдіяльності з метою зміцнення фізичного, психічного, соціального здоров’я дошкільників.