Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 393 Дніпровської міської ради
Стратегія впровадження гендерної рівності в закладі дошкільної освіти

 

    Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року, а також затвердив операційний план її реалізації (2022-2024).

 

  Документ розроблений з метою реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти та на виконання Державної стратегії забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків до 2030 року у рамках реалізації зобов'язань Уряду України, взятих в межах міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц».

«Повномасштабна війна показала, що для стійкості та подальшої повоєнної відбудови й розвитку України потрібна однакова залученість як жінок, так і чоловіків у всіх сферах життя. Крім того, рівні права та можливості – одна з ключових цінностей ЄС, — прокоментувала Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, — Відтак, маємо зробити усе можливе, аби сьогоднішня молодь росла без жодних стереотипів та дискримінації, навіть попри триваючу війну. Ухвалена Стратегія – це фундамент розвитку нашого майбутнього покоління на принципах рівності та в умовах рівних можливостей для кожного».

Головною метою Стратегії є комплексне впровадження принципів забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків і недискримінації за будь-якою ознакою в системі освіти та визначення шляхів дотримання гендерного підходу на всіх рівнях та сферах освіти.

Стратегія зокрема спрямована на:

- комплексне впровадження принципів i заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності та недискримінації у нормативно-правових документах у сфері освіти;

- вдосконалення освітнього процесу на засадах рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, недискримінації та протидії будь-якого роду насильства;

- посилення компетенції і професійних можливостей фахівчинь і фахівців із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- впровадження практик інклюзивності у сфері освіти як основи подолання наслідків повномасштабної війни.

Для реалізації стратегії передбачається:

- організація просвітницької діяльності, інформаційна підтримка працівниць і працівників закладів освіти з питань забезпечення рівних прав та можливостей;

- розроблення для закладів освіти навчальних програм із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- формування кадрового потенціалу закладів освіти, здатного впроваджувати принцип забезпечення рівних прав та можливостей;

- підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівниць/працівників за всіма спеціальностями щодо забезпечення рівних прав та можливостей;

- організація коротко- та довгострокового навчання та стажування студенток/студентів, аспіранток/аспірантів, докторанток/докторантів за науковими програмами із забезпечення рівних прав та можливостей;

- організація та проведення наукових заходів, наукових досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей;

- створення мережі дослідницьких центрів із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та фахового експертного середовища тощо.

Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та операційний план її реалізації розроблені Міністерством освіти і науки України.

Довідково

11 вересня 2020 року Україна приєдналась до «Партнерства Біарріц». Україна взяла на себе зобов’язання у п’яти сферах: розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігання насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

12 серпня 2022 року Кабінет Міністрів України схвалив Державну стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2030 року та зокрема операційний план з її реалізації на 2022-2024 роки. Ухвалена Стратегія – комплексний документ, який визначає пріоритетні напрями консолідованих дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, суб’єктів господарювання для зменшення гендерної нерівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

 

План заходів

щодо Стратегії впровадження гендерної рівності у КЗДО № 393 ДМР    на  2023-2024 роки.

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1

Оперативна нарада «СТРАТЕГІЯ

впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року»

березень 2023

директор

2

Проведення антидискримінаційної експертизи навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами;

березень 2023

Вихователь-методист

3

Інформаційна підтримка працівниць і працівників ЗДО з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, правових аспектів гендерної рівності

 

постійно

директор

4

Використання в діловодстві допустимих сучасними нормами української мови форм жіночого роду поряд  із чоловічим відповідниками для призначення осіб різної статі.

постійно

директор

5

Проведення інформаційно-консультаційних зустрічей, вебінарів щодо аналізу і формування гендерно чутливого освітнього середовища у ЗДО

2023-2024 навчальний рік

Вихователь-методист

6

Використовувати інноваційні педагогічні технології, форми і методи навчання/виховання, що сприяють створенню та підтримці у навчанні/вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії, колегіальності та інклюзивності, унеможливлюють дискримінальне  ставлення один до одного всіх суб'єктів освітнього процесу

2023-2024 навчальний рік

Вихователь-методист

7

Упорядкування предметно-розвивального середовища, процесу добору іграшок, облаштування осередків діяльності (ігрових зон), доступу дітей до обладнання з урахуванням їх інтересів, без закріплення за статевою ознакою та із забезпеченням однакових можливостей у доступі до різних іграшок, спортивного інвентарю тощо

Літо 2023

Вихователі всіх вікових груп

8

Сприяти в освітньо-виховному процесі заохоченню хлопців/ дівчат до спільної господарсько-побутової праці, спільних занять/ігор, спільного користування  ігровим/навчальним інвентарем.

2023-2024

навчальний рік

Вихователі всіх вікових груп

9

 Проведення  консультацій, просвітницьких заходів, інформацій для членів родин здобувачів освіти щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (привернення уваги до нав’язування стереотипів за ознакою статі через інформаційне оточення, дитячу літературу, марковані за ознакою статі іграшки та одяг; ознайомлення із різноманітними проявами сексизму.

2023-2024

навчальний рік

практичний психолог,

вихователі

10

Організація у ЗДО освітнього процесу, спрямованого на оволодіння дівчатами і хлопцями рядом варіативних моделей поведінки для їх успішної подальшої самореалізації; надання суб’єктам навчально-виховного процесу інформації щодо можливості професійного самовизначення без обмеження їх рамками “жіночих/чоловічих” професій.

2023-2024

навчальний рік

Вихователь-методист

Вихователі всіх вікових груп

11

Розроблення  інформаційної бази методичних ресурсів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та їх розміщення на веб-сайті закладу

2023-2024 навчальний рік

Вихователь-методист