Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 393 Дніпровської міської ради
Правила прийому

 

Правила прийому до закладу освіти:

 

  Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей до  закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичної довідки, виданої відповідно до ст. 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", разом з висновком про те, що  дитина може відвідувати  заклад;

- копії свідоцтва про народження.

  Для прийому дітей до закладу  в спеціалізовані групи з порушенням психічного розвитку: 

- додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого - педагогічну оцінку розвитку дитини.

 

 

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ

про порядок електронної реєстрації дітей для зарахування до комунальних закладів дошкільної освіти міста Дніпро

(затверджено Розпорядження міського голови

12.08.2021 №5-12/8-р)

1.2.  Загальноміська електронна реєстрація дітей для зарахування до ЗДО дітей із загальним розвитком здійснюється з метою:

-      забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ЗДО;

-      забезпечення рівності умов для  реалізації задатків, здібностей, нахилів, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

-     забезпечення публічного доступу до інформації про ЗДО;

-     запровадження єдиного підходу щодо зарахування дітей до ЗДО;

-      спрощення процедури обліку дітей, що потребують зарахування до ЗДО.

 

2. Порядок внесення відомостей про дітей, які відвідуватимуть ЗДО:

2.1.Наявність у Реєстрі інформації про дітей, які відвідуватимуть ЗДО, є        обов’язковою умовою зарахування дітей до ЗДО.

2.2.Подавати заявку можна лише в один ЗДО.

2.3.Внесенню   до   Реєстру   підлягає   така   інформація  про   дітей,   які   відвідуватимуть ЗДО:

 

2.3.1.Про дитину:

-       прізвище, ім’я, по батькові;

-       дата народження;

-       адреса проживання;

-       серія та номер свідоцтва про народження;

-       інформація про пільгову категорію (за наявності);

-       ЗДО, який має відвідувати дитина;

-       бажаний рік зарахування до ЗДО.

 

2.3.2.Про батьків:

-  прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, чи осіб, що їх   замінюють;

-  адреса проживання;

-  контактні дані (телефон, електронна адреса).

 

2.4.Внесення інформації до реєстру про дітей   здійснюється на сайті «Електронна реєстрація в заклади дошкільної освіти» reg.isio.org батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором або відповідальною особою у ЗДО (за зверненням батьків), що заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації дія кожної заявки встановлюється автоматично статус "Заявку прийнято" та присвоюється реєстраційний номер.

 

3.Порядок прийому дітей до ЗДО

  3.1. Зарахування дітей до ЗДО здійснюється директором закладу відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень) поточного року та протягом року - для інших вікових груп у відповідний ЗДО .

   3.7. Першочергово до ЗДО зараховуються діти пільгових категорій (20% від фактичної наповнюваності відповідної вікової групи розраховані, для такої категорії дітей).:

    3.8. До пільгової категорії належать:

-     діти пільгових категорій, передбачених чинним законодавством;

-   діти з інвалідністю, які не мають протипоказань перебування у ЗДО;

   діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушенням інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

-   діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою чи у прийомних сім’ях, а також всиновлені діти;  

-   діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців);

-   діти працівників  ЗДО у разі виходу на роботу;

-   діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому ЗДО;

-   діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідлок воєнних дій і зброєних конфліктів;у справах дітей.

-   діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку у службах і

Заявник особисто надає документи, які підтверджують наявність пільг, дані вносяться в картку електронного обліку.

 

 

Ви можете поставить свою дитину на чергу за посиланням:

http://dnz-reg.nz.ua/preschools/view/id/40127

 

 

 

Докладніше, як це зробити Ви маєте змогу ознайомитися:

http://dnz-reg.nz.ua/upload/manual_ukr.pdf