Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 393 Дніпровської міської ради
Річний звіт діяльності закладу освіти

  1. Річний звіт діяльності закладу дошкільної освіти  за 2023-2024 навчальний рік

 

  1.  Інформаційна картка.

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 393» Дніпровської міської ради знаходиться по вулиці Передовій, 671а в типовій споруді.Заклад дошкільної освіти розрахований на 115 місць.

 

  №

                       Відомості

    Показники

1

Повна назва закладу

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 393» Дніпровської міської ради

2

Адреса, телефон, e-mail

м. Дніпро, вул. Передова, 671а ,

тел. 063270080,

e-mail dnz393@dhp/dniprorada.gov.ua

   1.

Мова навчання

Українська

   2.

       

Кількість груп  усього:

6

 ранній вік

1

дошкільний вік

5

  3.

Кількість вихованців

                         130

  4.

Режим роботи груп:

        Змішана форма навчання

    5.

Кількість працівників усього

                          28

педагогічний персонал   

                          13

медичний персонал

1

 

технічний персонал

16

    

     Заклад дошкільної освіти  укомплектований такими педагогічними кадрами: 1 - директор, 1- вихователь-методист, 1 – практичний психолог,  1- музичний керівник,  9 – вихователів.

Вакансії:  інструктор з фізкультури -0,75 ставки; керівник гуртка -0.75  

Освітній рівень педагогів:

Якісний склад

Кількість

Вища освіта

6

Магістр

1

Бакалавр

2

Вища освіта І-ІІ рівня

4

 

    За рівнем кваліфікації у  закладі дошкільної освіти педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:

Спеціаліст вищої категорії

3

Спеціаліст першої категорії

1

Спеціаліст другої категорії

2

Спеціаліст

-

 

      Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, підвищення престижу, забезпечення ефективності освітнього процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до ст. 54 Закону України « Про освіту», р.6.ст.30, Закону України          «Про дошкільну освіту» та типового положення  про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 року № 805, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. В ЗДО  складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки.

    За минулий навчальний рік на курсах при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність: директор Кравець В.О., вихователь-методист Портна М.В Н.І., вихователь Соклакова П.А., Атестовано вихователя Лугініну Н.І., та присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вихователя Лободу К.В. та присвоєно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

    На сьогодні підвищення кваліфікації педагогічних працівників не обмежується лише курсами підвищення кваліфікації.  Підвищення кваліфікації педагогів на сучасному етапі здійснюється за  дистанційною формою  навчання.  Педагоги мають можливість самостійно долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, вебінарах, майстер-класах за різними професійними темами і проблемами.

За період навчального року педагоги займались самоосвітою,  опрацьовували фахову літературу електронного сайту «Освітній портал», «Педрада». За пропозицією Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти» підвищили онлайн кваліфікацію педагогічних працівників за освітньою програмою «Освіта і піклування» - 9 педагогів; долучились до регіональної конференції «Інклюзивне навчання в закладах освіти», підвищення кваліфікації Всеукраїнської громадської організації «Асоціації працівників дошкільної освіти» «Психологічна підтримка дітей  України: можливості та перспективи» та 3 педагога отримали сертифікати. Протягом року педагоги приймали активну участь на базі КУ «ЦПР «Освітньої траєкторії» у тренінгах «Напрацювання навичок роботи з інтерактивними ресурсами та сервісами для якісного впровадження в освітній процес»; у   засіданні мовного клубу «Прокачай українську»; інтерактивних іграх «Академічна доброчинність  для керівників»; майстер-клас «Інтерактивні скіли перезавантаження»; практикум «Діти та війна: протокол надання першої психологічної допомоги дитині під час гострого стресу». Пройшли: тестування на  національній онлайн-платформі Дія. Освіта. «Цифрограмота для вчителів», «Мінна небезпека» -10 педагогів, навчання з надання домедичної допомоги «Госпітальєри Дніпра» - 3 педагоги, онлайн-курси «Впровадження у харчоблоках закладів освіти процедур, заснованих на принципах НАССР», «Практичні аспекти використання харчового законодавствва» - 9 працівників. Пройшли курс семінарів-практикумів на базі КУ «ЦПР «Освітньої траєкторії» : «Методика навчаання старших дошкільників складати порівняльний опис», «Вплив сучасних освітніх засобів на розвиток мовлення дітей третього року життя», «Загальні методичні питання розвитку зв’язного мовлення  дітей дошкільного віку»  - 3 педагога.; практикум «Великодні візерунки» -1 педагог. Прийняли участь у практичному семінарі КУ «ЦПР «Освітня траєкторія» «Імплементація професійного стандарту вихователя закладу дошкільної освіти» - керівник закладу та вихователь-методист. Вебінар КУ «ЦПР Освітня траєкторія» «Здоров’язбережувальна проектувальна, інформаційна, комунікаційна компетентність педагога ЗДО» - 8 педагогів.

2.  Аналіз освітнього процесу.

   Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 393Дніпровської міської ради у своїй діяльності керується   Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист дитини»,     Концепції національно  –  патріотичного  виховання      дітей  та  молоді,  Положення  «Про охорону дитинства», Конвенції «Про права дитини»,   законів  «Про  пожежну  безпеку»,  «Про охорону  праці»,  «Про    забезпечення  санітарно  -  епідеміологічних  норм»,   а  також  згідно  Базового компоненту дошкільної освіти (прийнятий у січні 2021 року),  Колективної  угоди  між  адміністрацією, профспілковим  комітетом  та  трудовим  колективом,  Правил  внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту, іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічний колектив ЗДО працював за освітньою програмою  К. Крутій «Стежинки у Всесвіт»,   парціальною освітньою програмою «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку, Л.Лохвицька.

   З 01.09.2024 року  освітній процес У КЗДО № 393 ДМР з урахуванням воєнного часу та на виконання наказу директора закладу проводився дистанційно, який забезпечувався  через оптимальні електронні платформи ZOOM, GoogleClassroom,  соціальні месенджери: Vaber, telegram, соціальні мережі Fecebook. Педагоги комунікували з дітьми шляхом проведенням навчальних занять онлайн, надсилання відеоматеріалів із навчальних тем. З 21 березня 2024 року ЗДО розпочав роботу у змішаному форматі. Було відкрито 2 групи старшого віку та 2 групи середнього вікі. З квітня відкрито групу молодшого віку. У період змішаної форми навчання садок відвідувало 86 дітей; на дистанційному навчанні перебувало  49 дітей.

 

    Вся педагогічна робота висвітлювалась на сайті закладу,  соціальних мережах у групах департаменту гуманітарної політики SMART-освіта та КЗДО № 393 ДМР а саме: відеозаняття з різних тематик , флешмоби до Дня незалежності України, до Дня Захисника України, до Дня вишиванки;  листівки-привітання до Дня Міста, до Дня Збройних сил України; розваги –привітання для дітей «День знань», «Осінні перлинки», «День Святого Миколая», «Новорічна казка» , «День здоров’я»та ін.

   Використовувалось синхронне – 1-2 рази на тиждень і асинхронне навчання – згідно з розкладом організованої життєдіяльності та відповідним графіком синхронних занять.

    До освітнього процесу було залучено 2 дітей, які перебувають за кордоном.

Звіти про виконану роботу педагогічних працівників надавалися  адміністрації закладу 1 раз на місяць (в кінці місяця). Щоквартально адміністрацією закладу проводився аналіз освітньої роботи та надавались рекомендації педагогам.

Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор  Кравець В.О.,  яка  координує  роботу  всіх  служб  наказами різного  характеру.   Розробка  заходів  щодо  виконання рішень  нормативних  та  інших  документів  ведеться  своєчасно.  На  основі аналізу  освітньої  роботи  визначаються  проблемні  завдання  колективу, формулюються теми нарад при директорі, педагогічні ради.

    Контроль за організацією дистанційного навчання  здійснювався постійно адміністрацією закладу за складеними схемами моніторингу: робота у       GoogleClassroom, проведення онлайн занять на платформі Zооm, планування роботи, тести-опитувальники . Результати контролю фіксувались у відповідних схемах. Педагогам надавались персональні рекомендації для відкоригування  роботи. Найактуальніші проблеми щодо покращення дистанційної роботи педагогів обговорюються на педагогічних нарадах, педрадах.

  У зв’язку з розвитком нового змісту дошкільної освіти та враховуючи воєнний стан в Україні, педагогічний колектив закладу свою діяльність направляв на реалізацію таких основних завдань:

 1 Розпочати роботу щодо впровадження гендерної рівності у закладі дошкільної освіти в контексті Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року (КМУ розпорядження від 20.12.2022 № 1163-р)

2. Продовжити роботу щодо формування соціально-громадської компетенції, патріотичних почуттів  дошкільників шляхом  використання сучасних технологій.

3. Удосконалювати роботу щодо формування  мовленнєвої компетенції дошкільників засобами художньо-мовленнєвої діяльності, прозових та поетичних творів, фольклорних жанрів.

 

 

2.1. Діяльність     методичного кабінету та методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогів

 

 З метою реалізації головних завдань адміністрацією закладу дошкільної освіти був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

Роботу з кадрами висвітлено у таблиці.

з/п

Види діяльності

Планова кількість педагогів

Фактична кількість педагогів

1

Курси підвищення кваліфікації

4

4

2

Атестація

2

2

3

Самоосвіта

12

12

4

Участь у роботі творчої групи

4

4

5

Участь у підготовці та проведенні методичних міських заходів

12

12

6

Колективні перегляди

3

3

7

Обмін досвідом

3

3

8

Участь у конкурсах, акціях

12

12

 

 Центром методичної допомоги педагогічним працівникам є методичний кабінет  закладу дошкільної освіти. Наповнення кабінету відповідає вимогам інформативності, змістовності, доступності та задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. В методичному кабінеті створені умови для самоосвіти педагогів. Систематизований дидактичний матеріал. Методична інформація  висвітлювалась на освітній платформі  GoogleClassroom,  соціальні месенджери:  telegram педагогів та в соцмережах на сторінках  закладу.

 

  Найважливішою формою підвищення педагогічної майстерності, креативності педагогів була педагогічна рада. Тематика педагогічних рад відповідала ключовим  завданням на навчальний рік. В кожній педраді передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

Згідно річного плану протягом навчального року проведено 2 загальні педради та 2 тематичні :

Педагогічна рада № 1

Завдання навчально-виховної роботи  на 2023-2024 н.р.

Серпень 2023

Педагогічна рада № 2

Формування соціально-громадської компетенції дошкільників, патріотичних почуттів шляхом використання сучасних технологій

Листопад 2023

Педагогічна рада № 3

Впровадження гендерної рівності в ЗДО

Лютий 2024

Педагогічна рада № 4

Про підсумки роботи за 2023-2024 навчальний рік.

Травень2024

 

    При проведенні педагогічних рад використовувались інтерактивні форми роботи: ділова гра, проблемно-аналітичні бесіди, мозковий штурм, обмін досвідом, презентації, які сприяють розвитку творчості вихователів та педагогічному зросту.

     Для ефективного  підвищення фахової майстерності вихователів, вдосконалення  теоретичної і практичної підготовки у продовж навчального року  було  проведено: семінар-практикум «Негативні та соціальні явища в дитсадку та середовищі, як предмет соціальної профілактики. Робота з дітьми під час воєнних дій», педагогічні години:  «Новий навчальний рік усе, що потрібно знати», «Онлайн заняття для дітей дошкільного віку», «Ресурси для забезпечення наступності в освітньому процесі»;  педагогічні лабораторії: «Інструментарій оцінювання готовності дитини старшого віку до навчання  в умовах реформування української школи», «Як виховати маленького патріота», «Вплив художнього слова на розвиток дитини»; круглий стіл «Гендерна рівність , що це таке?»; психолого-педагогічний проєкт «Українська для дітей».

    У квітні  спільно з педагогами нашого закладу та КУ «Центр професійного розвитку «Освітня траєкторія» ДМР провели Квест для вихователів міста «Безпека сьогодення», головною метою, якого було поглибити знання педагогів з безпеки та передати їх дітям. Також педагоги поділилися з колегами розробками інтерактивних ігор, дидактичних ігор,  лепбуками з дорожнього руху та безпеки у побуті, які виготовили власноруч.

  Ефективною формою методичної роботи стало проведення обміну досвіду та  колективних переглядів онлайн-занять:  «Формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами художньо-мовленнєвої діяльності» Нечепоренко С.В., «Застосування ігор та вправ щодо зняття емоційної напруги дитини в надзвичайних ситуаціях» Сорока К.А., «Застосування  інноваційних технологій щодо розвитку мовлення дошкільників» Подвігіна Н.І., «Вплив мистецтва на розвиток патріотичних почуттів» Сосідка Х.М., «Сюжетно-рольова гра, як модель освітнього процесу спрямованого на оволодіння гендерної рівності дошкільників" Соклакова П.А., « Творчість на кінчиках душі. Формування патріотичних якостей через розвиток художньо-графічних умінь» Лобода К.В., «Застосування інноваційних технологій щодо розвитку мовлення дошкільників» Лугініна Н.І. В ході переглядів, педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, володінням ІКТ, цифрової компетентності, умінням цікаво і невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності. У кожного вихователя спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення онлай-занять. Так вихователь групи раннього віку Подвігіна Н.І. поділилась досвідом роботи щодо застосування фолькльорних жанрів як ефективного засобу у мовленнєвому розвитку дітей раннього віку та застосовувала їх на практиці; вихователь Сосідка Х.М. розробила та провела  цикл занять з національно патріотичного виховання дошкільників застосовуючи прозові та поетичні твори українських письменників; Соклакова П.А. поділилась з колегами щодо сюжетно-рольової гри, як моделі освітнього процесу спрямованого на оволодіння гендерної рівності дошкільників; Лугініна Н.І. проводила онлай-заняття із застосуванням інноваційних технологій щодо розвитку мовлення дошкільників; Лобода К.В. формувала патріотичні почуття дошкільників через розвиток художньо-графічних умінь. Свої відео-заняття оприлюднювали в соціальних мережах на сторінках закладу КЗДО 393 та сайту департаменту гуманітарної політики SMART-освіта.  Вихователь Лобода К.В. має значок «топовий співавтор» на сайті SMART-освіта. Вихователі Лугініна Н.І.,         Сорока К.А., Подвігіна Н.І., Сосідка Х.М. публікуються на своїх YouTube каналах.

 

Розпочинаючи  роботу щодо впровадження гендерної рівності у закладі дошкільної освіти в контексті Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року (КМУ розпорядження від 20.12.2022 № 1163-р) було створено творчу групу  по проблемі «Стратегії впровадження гендерної рівності в ЗДО»,  метою якої було розпочати детальне впровадження гендерної рівності у сфері освіти. На початку навчального року опрацювали нормативно-правові документи щодо вивчення основних вимог Стратегії впровадження гендерної рівності; провели рейд-огляд предметно-розвивального середовища, облаштування осередків, добору іграшок. Для надання допомоги  вихователям у роботі над вивченням основних вимог Стратегії на базі методичного кабінету організовували інформаційно-консультативні дні, перегляд вебінарів щодо аналізу та формування гендерного освітнього середовища. Провели та обговорили педагогічну лабораторію на тему:  «Гендерна рівність що це таке?».  Опрацювали посібник «Методичне забезпечення впровадження гендерного підходу у дошкільну освіту». Підготували та опублікували у фейсбуці на сторінці закладу інформаційну публікацію «Особливості гендерного виховання дошкільників».

 На виконань завдання міської Програми розвитку та функціонування української мови «Українською, будь ласка» на 2022-2025 роки щодо посилення позиції україномовного національно-патріотичного середовища, ознайомлення дошкільників з кращими здобутками творчої спадщини діячів культури України педагоги садочка провели проектну діяльність «Українська для дітей. Художньо  мовленнєва діяльність» (березень 2024). Під час проведення проекту  вихователі проводили тематичні заняття «Український фольклор», «Українські народні казки, пісні», «Українські письменники та їх творчість». Провели тематичні години «Маленьким дітям про Великого Кобзаря» до Дня народження                 Т.Г. Шевченка

     В сучасних умовах національно-патріотичне виховання є актуальним особливо, тому що воно викликає формуванням почуття любові та відданості Батьківщині, розуміння  історії та культури свого народу.  Приділяючи увагу патріотичному вихованню дітей дошкільного віку провели: педагогічну годину «Як виховати маленького патріота?». Провели педагогічну раду на тему «Формування соціально-громадської компетенції дошкільників патріотичних почуттів шляхом використання сучасних технологій» під час якої переглянули та обговорили презентацію вихователя-методиста «Інноваційний підхід до формування  національно-патріотичних цінностей дошкільників». Вихователь Лобода К.В. провела майстер-клас виготовлення українського сувеніру «Свищик». Підбили  підсумки роботи  щодо  дистанційного освітнього процесу з соціально-громадського виховання дошкільників. Провели флешмоб до Дня вишиванки, захід до Дня пам’яті та примирення;  прийняли участь у національній руханці до Міжнародного дня вишиванки «Дякуємо ЗСУ», виготовляли листівки привітання для захисників; тематичні години «День захисників і захисниць України», «День Збройних Сил України», «Народні свята, традиції».  Прийняли участь у «Ланцюгу єднання»  до Дня соборності України.

 Систематично залучаємо малюків та їх батьків  до участі у заходах, присвячених пам’ятним датам.

   Педагоги закладу,  для підтримки ЗСУ,  приймали участь у всеукраїнських конкурсах громадської організації «СвітлА»:  «Оберегова лялька-мотанка»  - І місце Портна М.В, Нечепоренко С.В.,, «Великодній дивограй» - І місце директор Кравець В.О., «Даруй життя”» - І місце вихователь Подвігіна Н.І.; участь у  флешмобі  до Дня Збройних сил України  «Моє серце б’ється в ритмі ЗСУ»,  де відзначено подякою КУ«ЦПР «Освітня траєкторія» ДМР.   Педагоги закладу (Сосідка Х.М., Рудашко Д.С) прийняли участь у міському заході «Світ підтримує Україну» , у міській благодійній акції «Подарунок до свята».

   У взаємодії з батьками  вихователі залучають батьків до участі в акціях «Подарунок воїну», «Листівка-привітання», «Смаколики для воїнів у шпиталь», долучають до волонтерської роботи. Пропонують вчити з дітьми вірші, пісні з української тематики. Долучатись до тематичних виставок поробок та ін.

 Постійно велася  волонтерська робота  серед працівників  закладу. Випікали пиріжки, готували салати, смаколики,  плели сітки, шкарпетки, шили кікімори. Надавали допомогу 54 окремій механізованій бригаді за що колектив працівників  відзначений подяками від командира  54 ОМБр.

   Родзинкою закладу є облаштований куточок волонтера, де розміщені фото волонтерської діяльності колективу закладу та грамоти, подяки, «сувеніри» від воїнів ЗСУ.

    

2.2. Приділяючи увагу безпеці життєдіяльності ставимо собі за мету: забезпечення педагогів теоретичними і практичними знаннями про основи безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні.  Розробили алгоритм дій за сигналом «Повітряна тривога», «Алгоритм дій щодо укриття у приміщенні ЗДО» заходи щодо діяльності ЗДО на  період дії воєнного  стану в Україні. Провели інструктажі з персоналом  щодо дій в умовах з надзвичайних ситуацій воєнного характеру.  Для безпечного, зручного та цікавого перебування дітей в укритті під час тривоги колектив закладу залучився до облаштування  найпростішого укриття , де  творчо та креативно облаштували кімнати, створили та зобразили ігрові ситуації з БЖД; піші переходи; навчальні ігрові куточки «Юні пожежники», картинки повчальних ситуації з безпеки, «Веселі абетки»,  «Лабіринти з БЖД», «В гостях у Ай-Болита» та ін.

Вихователі накопичили та узагальнила педагогічний досвід роботи на тему «Безпека життєдіяльності дошкільників» та напрацювали цикл консультацій для батьків з безпеки життєдіяльності у воєнний час. Створена сторінка в соцмережі КЗДО 393 ДМР, дозволяє ділитися досвідом роботи з колегами. У листопаді 2023 року (онлайн) та у  квітні 2024 року (офлайн) провели  Тижні безпеки під час яких демонстрували дітям повчальні мультфільми, інтерактивні ігри, дидактичні ігри,  відео-уроки з безпеки життєдіяльності у побуті та ознайомлення з правилами поводження у надзвичайних ситуаціях.

Під час проведення міського заходу «Безпека сьогодення»   для вихователів міста педагоги поділилися з колегами розробками інтерактивних та  дидактичних ігор з БЖД, лепбуком з дорожнього руху та безпеки у побуті, які виготовили власноруч.

На освітній платформі закладу GoogleClassroom  систематично надавались консультації, пам’ятки, рекомендації для батьків з безпеки дітей в побуті, в природі та у надзвичайних ситуаціях під час воєнного стану.

З дітьми проводились відео-заняття, завдання, поради з безпечної поведінки вдома та правил поводження з електроприборами, небезпечними хімічними речовинами, ліками, домашніми тваринами,  вибуховонебезпечними предметами та правилами поводження у надзвичайних ситуаціях.  У рамках проведення Всеукраїнського Тижня безпеки дорожнього руху (16.05-19.05.2024) запросили інспекторів поліцейської служби, які провели цікаві повчальні заняття з дітьми щодо безпечного поводження на автошляхах.  Ведеться систематичний контроль щодо планування роботи з дітьми з питань захисту здоров’я та життя дітей.

З  працівниками  нашого закладу систематично проводяться інструктажі з охорони праці та цивільного захисту. Проводиться  робота  щодо безпечного поводження у надзвичайних ситуаціях. У вересні 2023  провели нараду   з усіма працівниками ЗДО та ознайомили з листом МОН України про Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами,  вибуховонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження  в надзвичайних ситуаціях. З персоналом закладу у   квітні 2024року  провели об’єктивні тренування з евакуації учасників освітнього  процесу та імітованих тренувань у разі виникнення пожежі в приміщенні закладу. На базі  КУ « ЦПР «Освітня траєкторія»  пройшли курс навчання домедичної допомоги «Госпітальєри  Дніпра»  та отримали сертифікати три  педагога. У квітні 2024 року провели заняття з охорони праці «Надзвичайні ситуації».  Адміністрацією закладу систематично проводяться перевірки щодо безпечного стану приміщень, найпростіших укриттів будівель закладу та пожежного інвентаря.

     

2.3. З метою розширення знань дітей про збереження здоров’я та підвищення рухової активності вихованців,  вихователями в GoogleClassroom, проводились онлайн-заняття з валеології  про гігієну тіла, культурно гігієнічні навички, основи здоров’я, користь вітамін та ін. Систематично виставлялись ранкові гімнастики. У січні музичний керівник з групою дітей прийняли участь у челенджі Руху від United By Sport.  З нагоди відзначення Всесвітнього Дня здоров’я (5.04.2024) провели День здоров’я та прийняли участь в єдиній розминці «Дніпро. Штурм. Здоров’я». Вихователі  Лобода К.В. та Лугініна Н.І.  виготовили цикл дидактичних ігор з валеологій: лото «Лікарські рослини», «Отруйні рослини», ігри «Вітамінний потяг», «Що покладемо в аптечку», «Перша допомога» та ін.

2.4. Актуальністю сьогодення в умовах війни було надання психолого-педагогічної допомоги учасникам освітнього процесу. З цією метою  вихователі прийняли участь у Проекті «Ментальне здоров’я_GREENCAPD»; тренінг «Практики самовідновлення: базові навички турботи про себе та інших»; навчальний курс підтримки за програмою «Батьківство без стресу» від проекту ПОРУЧ для закладів дошкільної освіти.

        Для зняття психологічної напруги та подолання стресу систематично надавались педагогами поради, консультації для батьків такі як «Як подолати страх», «Як заспокоїти дитину підчас тривоги», «Що робити коли охватила паніка» та ін. Дітям надавались різні психологічні вправи: на єднання, дихальні, мовленнєві, рухи з декламуванням та різні  ігри. Були учасниками конкурсу «Гратися і не боятися» на розвиваючій платформі НУМО та отримали навчально-розвивальні матеріали для роботи з дітьми «Відкривай та розвивай».

 

3.1. Результати моніторингу якості освіти (сформованість компетентностей дітей у всіх вікових групах; готовність випусників закладу до шкільного життя).

Освітній процес У ЗДО 393 з урахуванням воєнного часу проводився дистанційно на  електронні платформи ZOOM, Classroom за винятком останніх місяців квітня і травня (працювали у змішаному форматі).

 Враховуються особливості дітей дошкільного віку під час організації освітнього процесу в дистанційному форматі заняття молодшого та середнього віку проводяться не більше 10 хвилин, старшого дошкільного віку – 15 хвилин, а раннього віку до 10 хвилин. Була налагоджена робота синхронних онлайн-занять  з дітьми, що давало можливість педагогам аналізувати рівень засвоєння знань дітей.

   Педагогами розроблені індивідуальні календарні та перспективні плани, які перевіряються та завіряються директором закладу та вихователем-методистом. У календарних планах роботи педагоги планують заняття з дітьми згідно розкладу організованої навчально-пізнавальної діяльності дітей ЗДО № 393. Також планується взаємодія з батьками, та самоосвіта.

 

   На навчальній платформі GoogleClassroom  вихователем-методистом вівся систематичний моніторинг  та аналіз занять, з чого видно, що педагогами постійно виставляються заняття, завдання, вправи, для дітей згідно розкладу занять. Хочеться відміти, що за навчальний період покращилась якість онлайн занять всіх вихователів. Найкращі результати у вихователів: Лугініної Н.І., Лободи К.В, Сосідки Х.М., Сороки К.А., Соклакової П.А.  Їхні заняття цікаві динамічні різносторонні, відповідають вимогам БК та плану роботи.

    Завдяки  систематичного  контролю адміністрації покращився зворотній  зв'язок з чого видно що діти приймають участь у освітьому процесі, виконують завдання, особливо з ізодіяльності, художньо-мовленнєвої діяльності.

    Особлива увага приділялась з підготовки до школи вихованців старшого віку, у закладі 50 випскників. Вихователями старших груп проводились заняття з підготовки до школи онлайн та  синхронно, а з березня у змішаному форматі . З підготовки руки до письма вихователі  надавали поради щодо виконання завдань, вчили дітей правопису. На заняттях з грамоти вчили визначати місце звука в слові, знайомились з буквами, розрізняли голосні та приголосні, тверді-м’які звуки, читати склади, слова. З логіко-математичної діяльності вчились додаванню та відніманню в межах 10, рзв’язуванню задач, порівнюванню величин та множин, орієнтуванню у просторі на площині, частини доби, дні тижня та ін.

    Згідно річного плану   період з 15.05.2024 по 30.05.2024 року у ЗДО було проведено моніторинг освітніх досягнень дитини старшого дошкільного віку, який  проводили за Базовим компонентом дошкільної освіти.  Для моніторингу використовували  посібник розроблений в межах проекту  ЮНІСЕФ «Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в України»,  О. Байєр, Н. Гавриш, Т. Піроженко

Забезпечення безперервності освітнього процесу з дітьми дошкільного віку в різних умовах набуття дитиною освіти й різних формах організації освітнього процесу визначається затвердженими нормативно-правовими документами України, насамперед БКДО, який визначає освітній результат. Зміст освітнього процесу наповнюється обраною педагогічним колективом програмою, за якою працює  ЗДО  «Стежинки у Всесвіт»,  К. Крутій.

 Дітей оцінено за такими освітніми напрямками: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у природному довкіллі»,  «Гра дитини», «Дитина у світі мистецтва», «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»

Результати станом на 30.05. 2024 року.

№ групи,

П.І.Б. вихователя

Кількість дітей

Високий рівень

Достатній

рівень

Середній рівень

Низький рівень

Група старшого віку № 5, вихователь

Соклакова П.А.

27 вихованців

29%

42%

29%

0

Група старшого віку № 6, вихователь

Сосідка Х.М.

23 вихованця

26%

44%

26%

2%

 

Загальна кількість дітей – 50

 з них: високий рівень мають – 28 %,

достатній – 42%,

 середній – 28%,

 низький – 2%

 

Висновок:

за результатами моніторингу встановлено:

-  діти  мають певний рівень розвиненості, навченості та вихованості ;

-  сформована  життєва  компетентність в різних ситуаціях взаємодії з природним і соціальним оточенням (дорослі та однолітки, природа, техніка, мистецтво

- сформовано  емоційно-ціннісне ставлення до предметного, природного, технічного, мистецького та соціального світу відповідних знань;

- мають уявлення про школу;

- володіють елементами  грамоти, письма, логіко-математичними уявленнями  згідно віку дітей;

-  застосовують  набуті знання на практиці.

Обстеження дітей молодшого та середнього віку проводили за освітньою програмою «Стежинки у Всесвіт»,  К. Крутій. Результати моніторингу висвітлені в таблиці.

 Моніторинг сформованості основних компетенцій дітей дошкільного віку         за 2023/2024  н.р. висвітлено у таблиці.

 

№ з/п

Вікова група

Кількість обстежених дітей

Кількість дітей з високим рівнем

 

Кількість дітей з достатнім рівнем

Кількість дітей з середнім рівнем

Кількість дітей з низьким рівнем

Всьо-го дітей

Обсте-жені

Поч

Кін.

Поч

Кін.

Поч

Кін

Поч

Кін

1

Молодший вік

Гр.№ 2

24

24

-

17%

-

54%

-

25%

-

2%

2

Середній вік

Гр.№ 3

23

19

-

16%

-

10%

-

74%

-

0

3

Середній вік

Гр.№ 1

23

17

-

23%

-

30%

-

35%

-

12%

 

 

4.1. Забезпечення матеріально-технічних та навчально методичних умов.

 

Утримання, влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою та утримання дитячих  закладів дошкільної освіти. Територія утримується в належному стані. Пофарбовано ігрове обладнання  майданчиків груп та спортивного майданчику, озеленено клумби території закладу. Облаштовано та розмальовано укриття. Працівники закладу разом з батьками, виготовили для вихованців  43 лавки  з підручних матеріалів за нестандартним дизайном.

За бюджетні кошти: проведено ремонтні роботи найпростішого укриття, ремонт покрівлі; установлено пожежну сигналізацію в укритті; проведено інтернет в укриття; оплачені  послуги: з дезінфекції, з проведення лабораторних дослідів, послуги вивезення ТПВ, з видалення дерев, послуги з навчання тепло та електроустановок, з обслуговування пожежної сигналізації; придбано: медичну аптечку для укриття, шанцевий інструмент, інструменти по пожежній сигналізації, вогнегасники.

 

4.2.Матеріально-технічне забезпечення закладу:

 

№п

Назва

Кількість

1

Телевізор

2

2

Комп’ютер

1

3

МФУ

1

4

Проектор

1

5

Екран на тринозі

1

6

Факс

1

7

Ксерокс

1

8

Музичний центр

1

9

Магнітофон

1

10

DVD плеер

1

11

Ноутбук

2

 

У закладі проведено  інтернет-мережу від Департаменту гуманітарної політики управління освіти Дніпровської міської ради.

 

5. Взаємодія з батькам. Співпраця із закладами загальної середньої освіти. іншими установами та організаціями.

 

5.1.    Для налагодження комунікацій з батьками вихованців у ЗДО для кожної групи створено спільноту батьків у соціальній мережі Vaber та електронну платформу  GoogleClassroom. Батькам вихованців  надсилаються інтернет посилання,  перелік інтернет-джерел на сторінки з розвиваючими завданнями, аудіо- відео- казками, піснями, поробками, фізичними вправами.

   Педагогами систематично надаються онлайн консультації, поради, рекомендації, пам’ятки для батьків, які є актуалністю сьогодення такі як «Що повинна знати  дитина відповідного віку», «Правила поводження у надзвичайних ситуаціях», «Рухливі ігри в які бавляться діти», «Роль сім’ї в розвитку мовлення дитини», «Як подолати стрес та попередити емоційне вигорання» , «Прояви булінгу в сім’ї» та ін.

   Батьки та вихованці систематично  приймали  участь у творчих онлайн  виставках: «Новорічні прикраси своїми руками», «Подарунки осені»;  челенжу добрих справ,  тематичних заходах: «Новорічні свята та традиції», «Колядки та щедрівки»,  листвки –привітання для захисників. Залучались до волонтерської  роботи.

    Зворотній зв'язок  з батьками здійснюється через освітню платформу Google Classroom, Vaber. Батьками надсилаються фото та відеозвіти.

На сайті закладу створено розділ «Сторінка батьків»,  в якому висвітлюються консультації, поради, корисні посилання.

   

   5.2.   Враховуючи, що якість освіти значною мірою залежить від забезпечення   наступності між суміжними освітніми ланками, педагоги груп старшого віку Сосідка Х.М., Соклакова П.А.  свою роботу спрямовували на формування у випускників готовності до шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань;  вихователем-методистом створено інформаційно-педагогічну сторінку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи; проведено перегляд вебінару для педагогів «Ресурси для забезпечення наступності в освітньому процесі»  під час якого обговорили актуальні питання ;  педагогами закладу під час ZOOM – зустрічів з дітьми проводились  бесіди про школу, перегляд відео про школу та правила поведінки майбутніх школярів. Перспективами в роботі є вдосконалення підходів до управління освітнім процесом в умовах наступності, збереження фізичного, психічного соціального та духовного здоров’я  дитини, розвитку творчих здібностей. Для батьків, дітей старших груп, провели онлайн консультації «Незабаром до школи», батьківські збори.

 

5.3. Інформування громадськості про діяльність закладу здійснюється за допомогою сайту ЗДО який розміщений в єдиному освітньому інформаційному  просторі мережі Інтернет. Систематично ведеться робота розділів сайту «Відкритий доступ», «Фінансова діяльність». Основним завданням ресурсу є висвітлення освітніх послуг учасникам освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, формування позитивного іміджу. Створено сторінку дистанційної роботи закладу. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим та загальнодоступним. У фейсбуці ведеться сторінка закладу, де ділимось новинами, подіями нашого садочка. Вихователі виставляють відео-заняття для дітей, поради, пам’ятки для батьків.

 

6. Соціальний захист дітей.

 Заклад дошкільної освіти забезпечений нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Складено банк даних дітей пільгових категорій. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».

В ЗДО виховується 22 дітей пільгових категорій, а саме:

Категорія дітей

 

Кількість  дітей

діти, батько яких УБД

11

діти з багатодітних родин

6

ВПО

5

 

 

7. Висновок:

 

Таким чином, аналіз роботи ЗДО за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації, педагогічного та батьківського колективів позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Водночас, є проблеми, які надзвичайно актуальні на сучасному етапі освітньої діяльності, а тому потребують вирішення у новому навчальному році. Слід спрямувати діяльність усіх служб ЗДО на удосконалення роботи з різних аспектів життєдіяльності закладу, а саме:

  - питання безпеки — найбільш актуальне в період воєнного стану тому світній простір ЗДО потрібно організовувати з дотриманням максимальної безпеки всіх учасників освітнього процесу. Враховувати вимоги Базового компонента дошкільної освіти щодо формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях. Облаштовувати укриття в ЗДО максимально комфортно для дітей дошкільного віку;

 

- продовжувати системну та послідовну роботу з патріотичного виховання дітей через подальше формування у дітей комплексу знань про сім’ю, родину, рідне місто, Батьківщину, Україну враховуючи події сьогодення;

- з метою впровадження гендерної рівності в ЗДО застосовувати  інноваційні методи та прийоми щодо виховання трудових навичок та ознайомлення дошкільників з ранньою профорієнтацією;

- підвищувати рівень  компетенції  педагогів шляхом  впровадження інтерактивних форм, інноваційних методик та інформаційно-комп’ютерних технологій .

   Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну. План навчальної програми виконаний у повному обсязі.

 

8. Пріоритетні напрямки роботи на 2024-2025 навчальний рік.

 

Керуючись нормативно-правовою базою з дошкільного виховання, виконуючи завдання Базового компонента дошкільної освіти та аналізом роботи за минулий навчальний рік   колектив закладу дошкільної освіти визначає такі пріоритетні завдання на 2024-2025 навчальний рік:

 

  1.  Впроваджувати інтерактивні форми, інноваційні методики та інформаційно-комп’ютерні технології з метою підвищення компетенції педагогів.

 

  1. Продовжити роботу щодо впровадження гендерної рівності у ЗДО шляхом виховання  трудових навичок та сприяння ранній профорієнтації дошкільників у контексті Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 20230 р. (КМУ розпорядження від 20.12.2022 № 1163-р).

 

 

  1.   Удосконалювати роботу педагогів на соціалізацію дітей через    

        патріотичне виховання, основи безпеки життєдіяльності.