Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 393
Річний звіт керівника

Звіт керівника Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 393» перед колективом та громадськістю за 2016 – 2017н. р.

Даний звіт розроблений на підставі:

-  наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178;

- Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадкістю.

Мета звітування: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління  навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.  Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадкості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 393 «Пізнайко» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у збереженні фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпеченні соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 115 місць, в 2016-2017 навчальному році перебувало 124 дітей.

 

Функціонує 6 груп:

      -       1 група раннього віку 18 дітей.

-       5 груп дошкільного віку106 дітей.

Дошкільний навчальний заклад працює з 700 до 1730  з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРАМИ ТА СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ

У дошкільному закладі працюють: 7 вихователів, 1 вихователь-методист, 1 музичний керівник, 1 інструктор з фізичного виховання, 1 практичний психолог.

Збоку керівника в дошкільному навчальному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.

Аналіз складу педагогічних працівників за кваліфікаційними критеріями наступний:

-       «Спеціаліст вищої категорії» - 1 педагог;

-       «Спеціаліст I категорії» - 2 педагоги;

-       «Спеціаліст II категорії» - 1 педагоги;

-       «Спеціаліст» -2 педагогів;

-       педагогічне звання «Вихователь-методист» - 1 педагог.

За критерієм педагогічний стаж:

-       1 педагоги - до 5 років;

-       2 педагоги - до 10 років;

-       3 педагоги - до 20 років;

-       1 педагог - більше 20 років.

В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років.

у 2016 - 2017 навчальному році на курсах при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищила свою фахову майстерність вихователь Коваль Ю.В.

На даний час у дошкільному навчальному закладі відкриті 3 вакансії: 2 ставки вихователя та 0,75 ставки керівника гуртка.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ 5-РІЧНОГО ВІКУ

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ № 393, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом № 393, до складу якої входять педагогічні працівники. Так станом на кінець 2016/2017 навчального року всього дітей 5-ти річного віку за мікрорайоном – 42. З них відвідує ДНЗ 25 дітей, за бажанням батьків 7 дітей знаходяться на тимчасовому перебуванні.

  

ОРГАНІЗАЦІЯ РІЗНИХ ФОРМ ПОЗАУРОЧНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Належна увага приділялась вивченню англійської мови та формуванню уваги, пам’яті, мислення, терпіння.

В ДНЗ протягом року працювали гуртки:

-       Англійської мови, який відвідували діти середніх груп (№ 5, 6), керівник гуртка Табакар В.А.;

-       «Юні шахісти» відвідували діти груп (№ 2, 3), керівник гуртка    Бордунова Я.А.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства»; Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»; Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Положення «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» наказ МОН молоді та спорту №398 від 26.04.11 р., «Положення про методичний кабінет».

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекції зору дітей. Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» . Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, дидактичним аудіо та відео матеріалом. Під керівництвом вихователя – методиста Портної М.В. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», комплект «Зразковий дошкільний заклад», у складі якого журнали «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Практичний психолог» та «Коза – диск» . Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів міста, проходження курсів підвищення кваліфікації при КОІППО.

Впровадження в практику роботи інноваційного підходу на основі сучасних вимог до використання засобів фізичного виховання дошкільників, наступності в роботі практичного психолога, вузьких спеціалістів та вихователів сприяло досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор в повсякденному житті.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника ДНЗ  є забезпечення і зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, організація  раціонального  харчування дітей. В ДНЗ харчування вихованців відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; «Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах» затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006  № 298/227, та внесених змін до «Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

Старшою медичною  сестрою  складається меню-розкладка з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток,  затверджених завідувачем. Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм.

 Продукти харчування, що постачаються в дитсадок,  супроводжуються з необхідними документами.

 Ціна продуктового набору на день складає 17,83 грн. для дітей раннього віку та 28,28 грн. - дошкільного. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

Контроль за організацією харчування здійснювався протягом року. Ведеться бракераж сирих продуктів, бракераж готової продукції.

Відслідковується суворе дотримання строків реалізації швидкопсуючих продуктів. На контролі питання дотримання технологічного процесу приготування їжі, смакових якостей готових страв.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Було придбано необхідну кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

У 2016-2017 н.р. надано 28 дітям 50% та 100% від сплати за харчування, які мають пільгові категорії, а саме:

-       16 дітей з багатодітних сімей (50%);

-       5 дітей батьки, яких брали участь в АТО (100%);

-       7 дітей з малозабезпечених сімей (100%).

 

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ДНЗ

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі завідувача є  збереження, зміцнення та розвиток  матеріальної бази ДНЗ. Для забезпечення потреб дітей гнучко, варіативно використовувати розвивальний простір, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових тощо. Разом з тим тематичні куточки оформлені та наповнені матеріалами, посібниками та іграшками.

Впродовж 2016-2017 навчального року поліпшення матеріально-технічної бази відбувалось за рахунок коштів благодійних внесків батьків.

Всі приміщення закладу, їх обладнання та оснащення, знаходяться в задовільному стані. Щорічно проводиться їх обстеження і складаються відповідні акти. Приміщення оформлені  з  дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, мають гарний естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами.

Батьківська спільнота є головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та  специфічного розвивального середовища для своїх малят.

За 2016-2017 навчальний рік батьками виділено кошти на:

 

 

 

1.      

Придбано:

 

 

-       хозтоварів

7323,78

-       системного блоку

6300

-       шлангу

32

-       аккумулятору для вагів

250

-       канцтоварів

2865,40

-       фарби

1400,95

-       квітів

355

-       рамок для фото

53,98

-       буд матеріалів

405,07

-       секатору

149,15

-       живого куточку

1430

-       диску шліфовочного

23

-       декорації

398,06

-       двері

749

-       смеситель

643,15

-       методичну літературу

440

-       світильник

120

-       килимок

89,90

-       тканину

193,99

-       журнали

483

-       жалюзі

333

-       набір для дверей

354,95

-       дитячі наголовники

90

-       корм та наповнювач для тварин

530,70

-       замки

282

2.      

Ремонтні роботи:

 

 

-       перфоратора

1095

 

-       прінтера

260

 

-       труб водопостачання

500

 

-       тепломережі

135

 

-       катріджа

210

 

-       покрівлі

2300

 

-       електроплит

1910

 

-       м’ясорубки

400

 

-       дрелі

720

3.      

Послуги:

 

 

-       діагностика вогнегасника

759

 

-       охоронного агенства

2100

 

-       перевірка вагів

454,99

 

-       заправка катріджа

395

 

-       заміри електрообладнання

520

 

-       мийки

150

 

-       привоз меблів

914,80

 

-       заміри електропроводки

300

 

-       реєстрація Статуту, виготовлення печаток

1096

 

-       пожежна інспекція

171

 

-       перевезення

1374,80

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,   в дошкільному навчальному закладі здійснюється робота зі зверненнями: ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номера телефонів гарячих ліній.

Звернення батьків до адміністрації закладу були в усній формі в основному з питань зарахування дітей до ДНЗ, надання довідок про місцеперебування дітей. Скарг впродовж року не було.

 

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Керуючись Законів  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ДНЗ № 393. Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.