Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 393 Дніпровської міської ради
Річний звіт керівника

Звіт  керівника

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 393

перед колективом та громадськістю

за 2020 – 2021 н. р.

 

Шановні батьки, працівники!

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, я, керівник Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 393  Кравець Вероніка Олександрівна, звітую перед Вами про свій персональний внесок у підвищення рівня освітнього процесу установи протягом 2020-2021 навчального року. Звітування проводиться з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в нашому закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

У моєму звіті охоплюються такі питання:
• організація освітнього процесу та різних форм повсякдення вихованців;
• створення умов для варіативності дошкільної освіти та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних технологій в освітній процес;
• зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази установи;
• залучення додаткових джерел фінансування садочка та їх раціональне використання;
• забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;
• соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та педагогічнихпрацівників;
• дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу.

Педагогічний колектив нашого закладу втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. У закладі є необхідні нормативно – законодавчі акти щодо функціонування дитячого садочка.

Педагогічний колектив КЗДО № 393  протягом 2020-2021навчального року приймав активну участь у:

 • участь у міському конкурсі «Сім перлин дошкілля»;
 • участь у всеукраїнському марафоні до дня Соборності України «Єднаймося, долоньки»;
 • участь у всеукраїнському конкурсі «Збережемо грунти України»
 •   участь у конкурсі «Всі діти друзі»;
 •   участь у конкурсі «Герої ласощів»

Велику допомогу у підготовці до конкурсів, які відбувалися в минулому році, надавали батьки, так:

· за  участю батьків пройшов конкурс «Друге життя речам»;

· за  участю батьків та дітей повели виставку «Ялинка своїми руками»;

· пройшов конкурс на кращу новорічну іграшку, якими потім прикрашали ялинку на подвір’ї КЗДО;

· тематична виставка «Осінні фантазії»;

· за участю педагогів пройшов конкурс на краще оформлення «Зелених городів на віконці»;

· за участю педагогів пройшла аматорська виставка «Конструюємо з LEGO».

Велику допомогу надали батьки всіх вікових груп. Ми їм дуже вдячні за розуміння наших проблем і небайдужість.

Педагогічний колектив КЗДО у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, розробив перспективні завдання розвитку. Відповідно до визначених планом роботи на 2020-2021 навчальний рік пріоритетів, робота колективу закладу була спрямована на впровадження сучасних форм освітньої роботи щодо формування в дошкільників уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватись здорового способу життя і здоров’я людини і сучасні форми освітньої роботи з формування сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників засобами LEGO-технологій. Удосконалення роботи щодо формування основ економічної грамотності, як невід’ємної складової соціалізації сучасної дитини.

Впроваджуючи  сучасні форми освітньої роботи щодо формування в дошкільників уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватись здорового способу життя проводили тематичний тиждень «Моє здоров’я», «Здорове харчування», «Чистота навколо мене», «Ресурси: мої іграшки; папір наше спільне багацтво; вода наше спільне багацтво».

У продовж року приділили не меншу увагу і економічному вихованню дітей. Так проводились сюжетно-рольові ігри щодо формування в дітей економічної досвідченості.

Проводили психолого-педагогічний проект «Зимне віконце» під час, якого діти вчились висаджувати насіння рослин, цибулиння квітів, спостерігали та отримували результат своєї праці. Так, діти вирощували в горщечках тюльпани, пророщували гілочки котиків та бузка для своїх матусь.

Впроваджуючи  сучасні форми освітньої роботи з формування сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників засобами LEGO-технологій проводили ігри щодо дослідницької діяльності, педагогічну лабораторію «Бережемо світ гри - LEGO».

Кадрове забезпечення

В садочку працює 12 педагогічних працівників, з них вищу освіту мають 8 осіб, 3 – неповну вищу, 1 – навчається. Всі педагоги проходять атестацію раз в 5 років. На даний час в садочку працює вихователь-методист, практичний психолог, сестра медична старша.

На даний час колектив ЗДО складається з 27 осіб, з них 15 обслуговуючого персоналу, 1 - медичний працівник.

Для працівників закладу створено усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу КЗДО № 393 ДМР відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Організація харчування

У ЗДО протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням відповідних норм. Щоквартально аналізується стан харчування дітей в ЗДО.

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди.

Протягом року в закладі дошкільної освіти було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування.

Відповідно до поданих документів:

100% звільнені від батьківської плати ЗДО діти, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО, малозабезпеченим сім’ям, дітям-інвалідам, ВПО – це 12 дітей.

Зменшено розмір плати на 50 % за харчування дітей багатодітних сімей – це 6 дітей.

Відбираються регулярно проби, зберігаються 24 години  при температурі від +4 до +8 в окремому холодильнику. Дотримується товарне сусідство.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється радою по харчуванню, директором,  вихователем-методистом та сестрою медичною старшою. Приготування страв здійснюється  відповідно орієнтовного перспективного меню та картотеки страв.

У закладі  наявні накази про організацію харчування, бракераж, безпеку, про дотримання норм харчування.

Педагоги  постійно формують  у дітей трудові та  культурно-гігієнічні навички, вивчають правила поведінки за столом, вчать користуватись столовими приборами (виделки, ножі в старших групах).

 Розвивальне та освітнє середовище дитячого садка  організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення, куточки:

 • ізолятор;
 • кабінет вихователя-методиста, практичного психолога;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • спортивний майданчик;
 • ігрові та розвивальні осередки в кожній групі. 

Медична робота

Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітньо-виховний процес мав фізкультурно-оздоровчу спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі технології. Постійно здійснювався медико-педагогічний контроль на заняттях з фізичної культури, робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості.

Директор та сестра  медична старша постійно контролювали дотримання в групах режиму дня, режиму провітрювання,  рухового режиму, санітарний  стан.

Проводився щоденний медичний огляд дітей, санітарно-просвітницька робота з батьками вихованців, бесіди з працівниками дитячого садка з питань санітарних норм, проходила протиепідемічна робота, профілактичні щеплення дітям згідно графіка, контроль за харчуванням.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

         Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

 • Створення безпечних умов для перебування дітей.
 • Організація догляду за дітьми.
 • Робота з колективом по ОП, ППБ, БЖД.
 • Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.
 • Робота з батьками.

Кожен працівник ЗДО  проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

       З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

 • адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);
 • попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах.

Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах.

Ведеться систематична робота з дотримання правил техніки безпеки, створений куточок з безпеки життєдіяльності. Заклад освіти забезпечений вогнегасниками. Проблемним залишається питання підключення автоматичної пожежної сигналізації, з підключенням до пульту цілодобового спостереження.

Щорічно здійснюється перевірка стану заземлення та опору ізоляції, на всіх сходах розташовані плани евакуації, пожежні виходи функціонують і знаходяться у належному стані.

Таким чином контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО у 2020 – 2021 н. р. мав комплексний характер.
Матеріально-технічна база

Закладу дошкільної освіти вже 37 років. Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень. Це питання  є одним із основних у діяльності директора.

Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради протягом 2020-2021 року:

 • обслуговувалася система фільтрів для очистки води;
 • надано антисептики, рідке мило, паперові рушники, дезінфікуючі розчини, туалетний папір;
 • до нового навчального року зроблено промивку системи опалення;
 • здійснюється завоз питної води;
 • установлено двері в щитовій;
 • здійснено перезарядження вогнегасників;
 • проведено інтернет (серпень).

Завдяки активності депутату, допомозі департаменту гуманітарної політики у ЗДО замінено 8 металопластикових вікон.

Слід відмітити з позитивного боку роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території дитячого закладу. З допомогою батьків, членами трудового колектива ЗДО навесні було висаджено квіти та кущі для розмежування ігрових майданчиків, декоративні кущі та хвойні дерева.

Завдяки розумінню та допомозі батьків з вересня 2020 р. по серпень 2021 р. за благодійні кошти було відремонтовано та придбано:

№ з/п

Найменування придбання/послуг

Ремонт:

 1.  

швейн. машина

 1.  

заміна елементу живлення

 1.  

пральні

 1.  

капітальний ремонт у запасних виходах пральної кімнати

 1.  

капітальний ремонт клумби

 1.  

катридж

Придбання:

 1.  

хоз. товари

 1.  

лампочки

 1.  

буд. матеріали

 1.  

канцтовари

 1.  

матеріали для ремонту електрики

 1.  

штемпельн. фарба

 1.  

дитячі шахи

 1.  

матеріали для ремонту сантехніки

 1.  

садов. інвентарь

 1.  

дидактичні матеріали

 1.  

фарби

 1.  

болер

 1.  

міжкімнатні двері

 1.  

газонокосарка

 1.  

світильник

 1.  

 м’ячі  вел. та мал..

 1.  

будів. матеріали  на клумбу та доставка

 1.  

парасольки  дитяч. прозорі

 1.  

двусторон.складн. дитяч.килим-іграшка

 1.  

дит.муз. інструменти

 1.  

банер

 1.  

методична література

 1.  

декор новорічнй

Послуги:

 1.  

охоронне агенство

 1.  

інтернет

 1.  

доставка буд. матеріалів

 1.  

лабораторні дослідження

 1.  

повірка манометрів, термометрів

 1.  

заправка катриджа

 1.  

повірка лічильника

 1.  

поповнення сайту

 

 

Одним з головних завдань функціонування закладу дошкільної освіти - є взаємодія закладу  з сім’єю. Педагогами ЗДО систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

Сучасне оформлення демонстраційних стендів дає можливість батькам отримувати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. В групових приміщеннях оформлені та періодично змінюються батьківські куточки. Батьки є активними учасниками конкурсів, виставок, свят та розваг, які організовуються в закладі.

Були проведені: День відкритих дверей «Мами і тата на гостини до малят». Провели майстер-класи на тему: «Як зберегти здоров’я малюків», LEGO-технології. Батьки закладу долучалися до участі виставок творчих робіт «Аплікації з покидькового матеріалу «Новорічний калейдоскоп», тематичні виставки «Осінні фантазії», «Ялинка своїми руками», аматорська виставка «конструюємо з LEGO», «Друге життя речам». Консультації для батьків в ілюстраціях з різних тематик та постійні консультації з питань безпеки дитини під час перебування на карантині та побуті.

З метою надання дієвої всебічної допомоги з питань, що хвилюють батьків, в закладі працює батьківський клуб. Враховуючи проблемні питання, щороку ми оновлюємо тематичний план засідань. Організували консультативні пункти для батьків «Адаптація дітей до дитсадка», «Незабаром до школи».

Контрольно-аналітична діяльність та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу дошкільної освіти

Організація роботи із зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи директора.

Основні проблеми, з якими звертаються до керівника за 2020-2021 н.р. це: влаштування, оформлення дитини до закладу або переведення до іншого закладу. За ініціативи директора на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують ЗДО.

Отже, цей навчальний рік був наповнений яскравими подіями. Ми провели його гідно, плідно з вагомими результатами. Результативність нашої співпраці закладена в тісній співпраці колективу та батьків.

Ми щиро вдячні Вам за підтримку та сподіваємося на подальшу співпрацю.