Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 393
Аналіз роботи за 2016-2017 навчальний рік

 

 

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 393» Дніпропетровської міської ради

знаходиться по вулиці Передовій, 671а в типовій споруді.

 

Дошкільний заклад розрахований на 115 місць  

 

  №

                       Відомості

          Показники

   1.

Мова навчання

Українська

   2.

  

    

Кількість груп  усього:

6

              ранній вік

1

              дошкільний вік

5

    3.

Режим роботи груп:

                 10,5 годин

    4.

Кількість вихованців

                  186

    5.

Кількість працівників усього

                  33

педагогічний персонал   

12

медичний персонал

1

 

технічний персонал

20

 

Дошкільний навчальний заклад повність укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1-вихователь-методист, 6 вихователів, 1 музичний керівник, 1 інструктор з фізичного виховання, 1 керівник гуртка, 1 практичний психолог. Усього 12 педагогів.

Освітній рівень педагогів:

                                                             

7 фахівців з вищою освітою,

4 фахівців – з середньо-спеціальною освітою,

1 фахівець навчається у вищому навчальному закладі

 

За наслідками атестації педагоги дошкільного закладу мають такі кваліфікаційні категорії :

«Спеціаліст вищої категорії» - 1 педагог;

«Спеціаліст І категорії» - 2 педагога;

«Спеціаліст ІІ категорії» - 2 педагога;

«Спеціаліст» - 2 педагог;

Звання «Вихователь-методист» - 1 педагог.

   

   Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 393» у своїй діяльності керується   

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист дитини»,   Положенням про дошкільний навчальний заклад України»,  Концепції національно  –  патріотичного  виховання      дітей  та  молоді,  Положення  «Про охорону дитинства», Конвенції «Про права дитини», Державної цільової   соціальної програми  розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету  Міністрів України                     від  13  квітня  2011  №  629,  законів  «Про  пожежну  безпеку»,  «Про охорону  праці»,  «Про      забезпечення  санітарно  -  епідеміологічних  норм»,   а  також  згідно  Базового компоненту дошкільної освіти,  Колективної  угоди  між  адміністрацією, профспілковим  комітетом  та  трудовим  колективом,  Правил  внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту, іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічний колектив дошкільного закладу працював за освітньою програмою  К. Крутій «Дитина в дошкільні роки»,   

парціальні освітні програми: «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з  навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи, Семизорова В.В., Тернопіль 2015. «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації, Низкова О.В., «Казкова фізкультура» програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, М. Єфименко, Тернопіль 2014 р.

  

    Утримання ,  влаштування  будівлі  та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих

дошкільних закладів.

За період з вересня 2016  року по червень 2017  року в ДНЗ виготовлено і придбано:

 

         Протягом року за бюджетні кошти придбано рубіроїд для ремонту покрівлі;  завдяки депутатській допомозі придбали спортивне обладнання для спортивного майданчика, замінили вікна в групах № 5. 6. 2.  За благодійні внески батьків зробили ремонт покрівлі, холу І поверху, альтанок, ногомийки групи № 1, ремонт ігрових кімнат групи № 5, № 6, косметичний ремонт групи № 3, у групи № 4, № 3 придбано ігрові зони.  Обновили ігрові осередки; придбали іграшки, розвиваючі ігри,  дитячі костюми, канцтовари, будівельні товари, поновили посуд.

 Адміністрація  та  колектив  приділяють  значну  увагу  естетичному оформленню  групових  приміщень,  залів,  кабінетів,  коридорів  дошкільного закладу. Велика увага приділяється благоустрою території дитячого садка. З цією метою провели конкурс «Ландшафтний дизайн  території закладу». Переможцями стали  вихователь групи № 3      Музика А.В. та вихователь групи № 2 Парахотіна Н.С. Протягом 2016/2017  навчального року на території ДНЗ для спостережень за дикорослими,  декоративними  рослинами  висаджені   рози (10 шт.), декоративні кущі, квіти. Територія утримується в належному стані.  Здійснено ремонт та пофарбування ігрового обладнання на майданчиках, казкової галявини.

 

     Наш дошкільний заклад забезпечує збалансований розвиток кожної дитини, реалізує в ній потребу до саморозвитку самореалізації і самозбереження, формує базис особистісної культури відповідно до концепції Базового компонента. Уся щоденна робота педагогічного колективу дошкільного закладу побудована так, щоб збуджувати в дітях потребу більше дізнаватися про навколишнє, а в самих педагогах – бажання бути в безперервному пошуку цікавого, нового та застосовувати його у своїй практичній діяльності.

Керуючись нормативно-правовою базою з дошкільного виховання, виконуючи завдання Базового компонента дошкільної освіти та завданнями поставленими на 2016-2017 навчальний рік колектив дошкільного закладу спрямував свою роботу на  такі пріоритетні завдання:

1.     Національно-патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

2.     Продовжити роботу з соціально-морального розвитку дошкільників через взаємний вплив дитини з оточуючими її людьми.

   3. Удосконалити якість освіти через активне впровадження в освітньо-виховний процес  інноваційних технологій.

 

        Атестація  педагогічних  працівників  у  дошкільному  закладі проводиться  відповідно  до  ст.54  Закону  України  «Про  освіту»,  р.6.  ст.30 Закону  України  «Про  дошкільну  освіту»  та  Типового  положення  про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки  України  від  06.10.2010  року  №  930, згідно перспективного плану   на  5  років  у  зазначені  терміни. 

        За минулий навчальний рік на курсах при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність вихователь групи раннього віку Коваль Ю. В.

Проатестовано  Портну М.В., вихователя-методиста, за наслідками атестації педагогу присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», Музику А.В., вихователя. за наслідками атестації підтверджено  9 тарифний розряд.

 

         Основними завданнями методичної роботи було:  підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу, удосконалення професійної майстерності педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методично роботи в дошкільному закладі показав, що всі форми методичної роботи, а саме педагогічні ради, консультації, семінари-практикуми, педагогічні лекторії колективні перегляди занять, обмін досвідом носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.   

з/п

Види діяльності

Планова кількість педагогів

Фактична кількість педагогів

1

Курси підвищення кваліфікації

1

1

2

Атестація

2

2

3

Самоосвіта

12

12

4

Участь у роботі творчої групи

3

3

5

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

12

12

6

Колективні перегляди

4

4

7

Обмін досвідом

3

2

8

Батьківські всеобучі

10

10

 

 Центром методичної допомоги педагогічним працівникам є методичний кабінет дошкільного закладу. Наповнення кабінету відповідає вимогам інформативності, змістовності, доступності та задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. Матеріали поповнюються відповідно до завдань, які визначаються та реалізуються колективом дошкільного закладу впродовж навчального року.

Значна увага в ДНЗ приділяється  самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна  освіта  здійснюється  різнобічно,  включаючи  навчання  у  вузах (Байдак М.А.,  вихователь. Мелітопольський державний педагогічний університет), проходження курсів підвищення  кваліфікації (Коваль Ю. В. вихователь групи раннього віку),  участь  у  тренінгах  особистісного  зростання, систематичне  вивчення  методичної,  педагогічної  та  психологічної літератури, публікацій періодичних видань «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу».

 

           Послідовна і цілеспрямована  діяльність   адміністрації  дошкільного закладу, підтримка професійних  інтересів  вихователів стимулює їх активність, творчість та інтерес до інноваційної діяльності, робить педагогів ініціативними та успішним.

           Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу  здійснює його завідувач  Кравець В.О..,  яка  координує  роботу  всіх  служб  наказами різного  характеру.   Розробка  заходів  щодо  виконання рішень  нормативних  та  інших  документів  ведеться  своєчасно.  На  основі аналізу  навчально-виховної  роботи  визначаються  проблемні  завдання

    колективу, формулюються теми нарад при завідувачу, педагогічні ради.

          З метою вирішення поставлених  завдань перед колективом у продовж 2016-2017 навчального року було проведено педагогічні ради: настановча – «Завдання навчально-виховної роботи на 2016-2017 н.р.» (серпень), підсумкова «Готовність дитини до школи» (травень), та два тематичних засідання: «Соціально-моральний розвиток дошкільників через взаємний вплив дитини з оточуючими її людьми» (листопад) та «Про шляхи вдосконалення національно-патріотичного виховання дошкільників» (лютий). На даних засіданнях обговорювалися навчальні плани, заслуховувалися аналізи тематичних перевірок, проводилися мозкові штурми, виставки-презентації та інші роботи з кадрами. Для повного розкриття питань винесених на засіданнях педагогічних рад з колективом проведений ряд методичних заходів.

        До педагогічної ради на тему «Соціально-моральний розвиток дошкільників через взаємний вплив дитини з оточуючими її людьми» у контексті обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» ІІ етап. (листопад) провели консультації: для вихователів  молодших груп «Соціальна поведінка дитини», для батьків – консультація практичного психолога «Як знайти гармонію дитячої душі». Провели соціально-психологічний тренінг для педагогів « Формування активної громадянської позиці дошкільників». Обмін досвідом «Вчимося розуміти одне одного», під час якого вихователь старшої  групи Музика А.В., провела роботу зі старшими дошкільниками з соціально-морального розвитку, головною метою якого було навчити дітей висловлювати свої почуття та вислуховувати інших; виховувати доброзичливість у відносинах із дорослими людьми, дружні товариські стосунки з однолітками, застосовуючи такі методи та прийоми як ігри, вправи, бесіди, ігрові ситуації, надання дітям зразків поведінки у різних життєвих ситуаціях через художні образи. Провели тематичне вивчення соціально-морального розвитку дошкільників результати перевірки обговорили на педагогічній раді, оцінили роботу як задовільну. Було розглянуте питання «Емоційний інтелект дошкільників: шляхи розвитку », тренінг для педагогів « Налагоджуємо ефективне педагогічне спілкування», ділову гру «Квітка примирення» Заслухано практичного психолога Черненко В.В., яка за проективною методикою провела діагностику соціалізації дошкільників середнього та старшого віку. Аналізуючи діагностування соціалізації вихованців можна сказати, що в дошкільних групах середнього та старшого віку діти соціально адаптовані, володіють комунікативними навичками, усвідомлюють ставлення до себе різних людей; вміють налагоджувати контакти з однолітками,  товаришують. Практичним психологом було надано рекомендації  та поради педагогам. Провели батьківський всеобуч «Творча дитина: зрозуміти і підтримати»  (листопад).  

      

      Продовжуючи роботу з соціально-морального розвитку дошкільників через взаємний вплив дитини з оточуючими її людьми провели літературний проект « Усе повернеться тобі, або що посієш те й пожнеш» щодо формування моральних чеснот у дошкільників. Провели з педагогами педагогічне читання «Кругооббіг добра в житті», консультації «Театр – це школа життя для дошкільників». Розробили систему роботи з батьками щодо соціально-морального розвитку дошкільників спільними зусиллями сім’ї  та дошкільного закладу у контексті обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» ІІ етап, а саме: благодійна акція для дітей пільгових категорій «Від серця до серця». Оранізували інформаційні дні «Особливий підхід до особливих людей». «Права людини», «Як організувати театр удома». Провели День відритих дверей «Мами і тата на гостини до маляток», театральна вистава для батьків «Це диво – театр», спільна робота  батьками «Виготовлення атрибутів до театральних ігор», батьківський клуб «Як створити розвивальне середовище вдома», «Граємо  з дитиною всією родиною», «Театр - це школа життя для дошкільнят».

 

       До педагогічної ради на тему «Про шляхи вдосконалення національно-патріотичного виховання дошкільників» (лютий) провели консультації для вихователів старших і середніх груп «Національне виховання засобами живопису»,  провели дискусію про зміст і форми  національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку» , вихователь   Табакар В.А. провела презентацію-коментар  про інформаційно-комунікаційні технології у забезпеченні національно-патріотичного виховання діте, провели інформаційні дні «Патріотизм плекається в родині» та  підготували виставку   де ознайомили педагогів з новинками методичної літератури, періодичних видань, дидактичними матеріалами  .  Педагог Байдак М.А. поглиблено працюючи над темою «Національно-патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку» поділилась досвідом роботи про шляхи реалізації мети і завдань національно-патріотичного виховання дошкільників, та як результат своєї роботи  провела заняття для дітей середньої  групи «Подарунки дітворі від Опішнянських гончарів», де  розкрила колегам , як у процесі гри прививати патріотичні почуття на основі ознайомлення з народним мистецтвом рідної країни. Провели презентацію національних куточків груп. Особливо заслуговують  на увагу естетичність та наповненість національних куточків в групах № 1, 2. Так в експозиції національного куточка старшої групи № 2 (вихователь Парахотіна Н.С)  широко представлені вироби народних промислів України: гончарні вироби, посуд, муляжі національних страв, дерев’яні та глиняні іграшки, на особливу увагу заслуговують ляльки-мотанки, які вихователь виготовляє власноруч. Вихователь молодшої групи Нечепоренко С.В. зібрала домоткані рушники, вишиті серветки, скатертини, сорочки, предмети українського ужитку. розписані петриківським розписом. також відведене місце для символів України. Провели  тематичну перевірку стану роботи з національно-патріотичного виховання дошкільників. Результати перевірки обговорили на педагогічній раді, було надано рекомендації вихователям. Роботу з національно-патріотичного виховання оцінили. як задовільно.

 

       Умовою ефективності сучасного освітнього процесу є актуалізація питання  готовності педагогів до інноваційної діяльності. що потребує постійного творчого зростання та самовдосконалення кожного педагога. Це є умовою ефективності сучасного освітнього процесу, спрямованого на забезпечення умов для формування особистості шляхом привласнення здобутків національної та загальнолюдської культури. Тому одним із пріоритетних завдань, яке ставив перед собою педагогічний колектив - це удосконалити якість освіти через активне впровадження в освітній процес інноваційних технологій. З цією метою організували роботу творчої групи по проблемі «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес дошкільного навчального закладу» та склали план роботи по проблемі. В поміч вихователям на базі методичного кабінету протягом року члени творчої групи організовували консультативно-інформаційні дні; напрацювали папку з матеріалами інноваційних технологій. Вихователь-методист  підготувала та провела семінар-практикум на тему «Використання здоров’язбежувальних технологій у ДНЗ». метою якого було розширити знання педагогів про різні здоров’язбережувальні технології та особливості їх використання в умовах дошкільного закладу. Провела міні-лекцію для педагогів « Оптимізація освітньо-виховного процесу в ДНЗ засобами інтерактивних технологій. У складі творчої групи підготували та провели такі педагогічні заходи: школа нового досвіду «Методика навчання дітей розповіданню за схемами О. Біланки, К. Крутій»; навчальний тренінг «Методика застосування інтелектуальних карт, розроблених Н.Гавриш на різних видах занять.  Поділилась досвідом роботи з колегами вихователь середньої групи Смолян К.В., яка провела заняття  з довкілля з застосуванням  інтелектуальних карт за темою «Транспорт». Вихователь Парахотіна Н.С. провела колективний перегляд заняття з розвитку мовлення у старшій групі із застосуванням схем-моделей «Подорож до казки». метою якого було вчити дітей переказувати казку близько до тексту за планом-схемою, вміння придумувати новий кінець казки; вміння самостійно складати схеми до епізодів казки.

 

  

      У своїй роботі з дітьми намагаємось поєднати найкращі виховні народні традиції з сучасними вимогами щодо освіти дітей дошкільного віку. Важливою частиною народних виховних традицій є  проведення розваг за участю дітей. Під керівництвом музичного керівника провели такі розваги: до Дня незалежності України «Україна - рідний дім!  », осіння розвага « Український ярмарок». День Святого Миколая, зимова розвага «Прийдуть до тебе три празники в гості»,  Великодня розвага « Українські гаївки», запросили Вертеп недільної школи Свято-Іллінського храму.

      Приділяючи увагу патріотичному вихованню дітей дошкільного віку залучаємо малюків та їх батьків  до участі у заходах, присвячених пам’ятним датам «Вшануємо пам’ять» захід до Дня визволення м. Дніпропетровська, до Дня захисника України провели розвагу «Козаками хочемо ми стати, рідну Україну захищати!» спільне , провели захід присвячений Дню Перемоги «Зустріч поколінь» Проводимо інформаційні години «Мужні люди», тематичні виставки «Ми пам’ятаємо », зустріч з видатними людьми журналістом, письменником Л. Безуглим автором книги «Ломівський плацдарм».

  

      Розкриваючи творчі здібності дошкільників через освітню лінію «Дитина у світі культури», під керівництвом музичного керівника, проводили лялькові вистави «Кицькин дім», «Дюймовочка» , свята «Вже весна. вже красна», «Новорічний калейдоскоп». За участю дітей та  батьків провели День театру. Діти показували театральні вистави «Рукавичка». «Попелюшка», а батьки лялькові  вистави  «Колобок». «Ріпка» та ін. Систематично проводились тематичні виставки малюнків, творчих робіт, поробок за участю дітей.

 

Ціннісне ставлення дитини до природи (освітня лінія «Дитина у природному довкіллі») – проявляється насамперед у її природодоцільній поведінці: емоційно позитивному й виваженому ставленні до рослин і тварин, готовності включитися в практичну діяльність, дотримуватися правил природокористування. З цією метою в кожній віковій групі створено та обладнано куточки природи, які сприяють розвитку в дошкільників природничої компетентності, вмінню спостерігати,  аналізувати, цікавитись, берегти, турбуватись, розвивати трудові навички. Спостереження за об’єктами живої природи у весняний та літній період, організовуємо роботу на садових ділянках, що сприяє формуванню в дітей любові до праці в природі – це розвиток їхніх сенсорних відчуттів, формування системи знань про об’єкти та явища природи, вміння переносити набуті знання у сферу практичної діяльності . Улюбленим місцем спостережень за об’єктами живої природи дітей та дорослих являється зоокуточок дошкільного закладу, який розташовано у холі І поверху. Тут можна спостерігати за черепахою, сім’єю морських свинок, хом’ячків, кроликом, пернатими: папугами, конорейками, акваріумними рибками щоразу доповнюючи і розширюючи уявлення дітей відповідно до їх інтересу та досвіду.

        Продовжуючи роботу за  освітньою лінією «Особистість дитини», з формування оптимального стану здоров’я дошкільників та забезпечення їхнього різнобічного  гармонійного розвитку, провели семінар-практикум для педагогів «Курс на   здоров’язбережувальні  технології», консультацію для інструктора з фізичного виховання на тему «Не традиційні підходи до завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку».

Ефективність оздоровчих заходів визначаємо тим, що поєднуємо тривалу комплексну інтенсивно оздоровчу профілактичну роботу з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Вихователем-методистом систематично здійснювався медико-педагогічний контроль за проведенням занять з фізичної культури, оперативний контроль  за організацією проведення ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, зміцнення здоров’я дітей  під час навчально-виховного процесу. Старшою медичною сестрою Крамаренко О. В. ведеться постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів. В дошкільному закладі використовуються дієві  форми оздоровчо-профілактичної роботи: вживання дітьми часнику, свіжої цибулі, лимонів; ранкова гімнастика; «гімнастика пробудження»; корегуюча доріжка «Здоров’я»; самомасаж; прогулянки на свіжому повітрі; фізкультурні заняття.  У закладі також організовано профілактичну роботу із застосуванням нетрадиційних методів оздоровлення, які дають добрі результати та визивають у дітей позитивні емоції: точковий масаж;  зорова, пальчикова, дихальна гімнастика, психогімнастика. Облаштована кімната для прийняття дітьми  арома-терапії, сольової терапії та фітотерапії.

 

 

Фізичне виховання в дошкільному закладі здійснює інструктор з фізичної культури Бордунова Яна Анатоліївна. Для розвитку здорової, всебічно розвиненої та гармонійної особистості у своїй роботі застосовує інноваційні технології, а саме: комплекс вправ ранкової гімнастики з бебі-йоги, на заняттях з фізичної культури впроваджує елементи вправ «Казкова фізкультура» за парціальною програмою М.М. Єфименка, для профілактики порушень плоскостопості, виготовила інвентар. який застосовує підчас занять, ігор, змагань. Систематично та ефективно проводиться ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури, спортивні змагання, естафети. З метою розширення знань дітей про збереження здоров’я та підвищення рухової активності вихованців проводимо Дні здоров’я, спортивні свята, розваги, змагання за участю дітей та батьків .

Динаміка показників оволодіння дітьми дошкільного закладу фізичними рухами вказує на низький рівень протягом трьох років відсотка дітей з низькими показниками  та підвищення  відсотка вихованців з оптимальним рівнем від загальної кількості дітей .

Приділяючи увагу безпеці життєдіяльності ставимо собі за мету: забезпечення педагогів теоретичними і практичними знаннями про основи безпеки життєдіяльності дитини. У вересні провели місячник «Увага! Діти на дорозі!», у травні «Тиждень безпеки дорожнього руху», два рази на рік (листопад, квітень) - Тижні безпеки та об’єктивне тренування. Ведеться систематичний контроль щодо планування роботи з дітьми з питань захисту здоров’я та життя дітей. Для батьків проводимо  просвітницьку роботу інформаційного куточка безпеки, систематичні інструктажі щодо безпечної поведінки дітей у побуті, на автошляхах, під час відпочинку у зимовий та літній періоди, опрацьовуємо пам’ятки щодо дій у разі виникнення небезпечної ситуації.

 

  У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти однією з основних освітніх ліній є «Гра дитини». Її зміст передбачає набуття дітьми життєвої компетентності, що дає їм змогу поводитися самостійно і конструктивно в різних соціальних ситуаціях.

Провідним видом  діяльності у дошкільному віці  є гра. У розвитку , навчанні та вихованні дітей особливе значення педагоги приділяють дидактичним, настільно-друкованим, рухливим  іграм які використовуються під час  спеціально організованої діяльності, для засвоєння програмових завдань, як елемент заняття, прогулянок, індивідуальної роботи з дітьми, а також як самостійний вид діяльності дітей.

Особливу увагу приділяємо творчим, режисерським, сюжетно-рольовим іграм адже саме в цих іграх проявляються та розвиваються новоутворення дошкільного дитинства. Діти засвоюють правила комунікативної поведінки,  вчаться взаємодіяти з однолітками, проявляти партнерські стосунки, розв’язувати комунікативні завдання.

 

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» передбачає формування доступних дитині дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу.

Варто зазначити, що в дошкільному закладі є необхідні умови для розвитку  пізнавальних здібностей кожного дошкільника. Робота  з сенсорно-пізнавального розвитку дітей ведеться відповідно до програмових вимог. Педагоги створюють сприятливі умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, для розвитку пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє розвитку ініціативності, креативності та інтелектуальному розвитку малят, зокрема засвоєнню дошкільниками елементарних логічних прийомів, вмінню розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити прості умовисновки. У структурі  освітньої діяльності дошкільного закладу важливе місце приділяється організації логіко-математичного розвитку дітей та керівництву ним з цією метою ведеться  робота шахового гуртка.

Основними формами роботи є спеціально організоване заняття - введення у світ кількості, логіки, простору та часу та сенсорного розвитку в групах раннього віку, а також впровадження в повсякденному житті дидактичних, розвиваючих, логічних ігор. Так у групі раннього віку. вихователь Коваль Ю.В., поглиблено працює над проблемою «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі». Свою діяльність педагог спрямовує на формування у дітей цілісної картини світу, сенсорних уявлень, уміння орієнтуватися у просторі, прагнення до пошуково-дослідницької  діяльності. Як результат своєї роботи провела колективний перегляд інтегрованого заняття для дітей раннього віку «Що ховають коробочки» метою якого було сприяти експериментуванню дітей з природними матеріалами, формувати елементарні технічні навички з ними.

 

           Провідною метою  психологічної служби дошкільного закладу  є збереження  та зміцнення здоров’я  дошкільників, максимальне сприяння психічному, особистісному та індивідуальному розвитку дітей.

     Практичний психолог  Черненко В.В. , яка виробила свою систему роботи з дітьми, обравши ефективні методи та форми у корекційній роботі з дітьми застосовує  прийоми пісочної терапії, казко-терапії, малювання на склі, робота з глиною та тістом. З  метою  профілактики  емоційного  вигорання  педагогів,  згуртування педагогічного  колективу,  розвиток  комунікативних  навичок,  емоційної  стійкості,   доброзичливого  ставлення  один  до  одного  в  рамках психологічного  супроводу  педагогів  практичним  психологом   проведено  тематичні  тренінги  «До дітей з усмішкою»,  «Формування активної громадянської позиції дошкільників».  Інтерактивні  форми  роботи  практичного  психолога  з педагогічним  колективом  допомогли  вихователям  знайти  ефективні  шляхи розв'язання складних педагогічних ситуацій, надали можливість активізувати інтелектуальний, творчий потенціал педагогічних працівників. У продовж року Вікторія Володимирівна надавала консультації  батькам з різних питань, велася робота консультативних пунктів «Адаптація дітей до дитсадка», «Незабаром до школи».

Взаємодії педагогів з батьками приділялася велика увага протягом усього року. Були проведені: Дні відкритих дверей, групові батьківські збори та збори для батьків майбутніх першокласників, систематично велися батьківські всеобучі. Батьки закладу систематично запрошувались на свята, розваги, відкриті перегляди, залучались до участі виставок творчих робіт, конкурсу «Кращий ландшафт території закладу».

Вирішуючи питання влаштування дітей до нашого закладу у зв’язку з великою електронною чергою. Четвертий  рік поспіль запрошуємо на зустріч та знайомство батьків, діти яких стоять в черзі на влаштування поточного року. Показуємо концерт за участю вихованців, надаємо інформацію про навчально-виховний процес, медичний контроль, норми харчування, створюємо комісію із числа батьків, педагогів, яка складає списки дітей на зарахування до дошкільного закладу.

    З метою надання дієвої всебічної допомоги з питань що хвилюють батьків, в дошкільному закладі працює батьківський клуб. Враховуючи проблемні питання щороку ми оновлюємо тематичний план засідань.

 

У системі проводилась робота з питання наступності дошкільного закладу та ЗСШ № 117. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та  адаптація до умов школи. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань: вихователем-методистом створено інформаційно-педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи; проведено спільний методичний діалог «Забезпечення наступності в роботі ДНЗ та початкової школи»;  педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання; практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання; вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи організовували екскурсії до школи на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, приміщенням школи.

 

Обстеження базових якостей дітей 6-го року життя згідно програми розвитку дітей старшого віку «Дитина в дошкільні роки»  показало, що з фізичного розвитку у дітей сформовані уявлення про власний організм, здоровий спосіб життя, основи безпеки життєдіяльності. На належному рівні володіють культурно-гігієнічними навичками. Обстеження фізичного стану дошкільників

На належному рівні розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів. На достатньому рівні розвинуті дії мислення: класифікація, аналіз, порівняння. Добре розвинуті пізнавальні процеси: пам'ять, увага, сприйняття, мислення. 

    На високому рівні показники знань «Введення у світ кількості, логіки, простору і часу », «Ознайомлення з предметним довкіллям». 

Щодо мовленнєвого розвитку у дошкільників сформована звукова культура, лексичний запас, граматичний лад мовлення. Але потребує постійного вдосконалення граматична правильність мовлення та вдосконалення монологічного мовлення. 

За результатами обстеження розвитку особистості показники компетенції дитини  з ігрової діяльності свідчать про те що діти мають інтерес  до процесу та результатів гри, можуть групуватися та самостійно грати, додержуються правил гри. Показники  компетенції дитини з соціалізації вказують на те що мають уявлення про себе, про сім’ю, родину; орієнтуються в людських відносинах, помічають зміни настрою оточуючих, співчувають  та осуджують погані вчинки.  З розвитку духовного потенціалу дитини: діти дотримуються правил правильної поведінки в групі, вживають ввічливі слова у повсякденному житті, мають уявлення по народні свята, традиції. 

 

Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації, педагогічного та батьківського колективів позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей.

     Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

 

Керуючись нормативно-правовою базою з дошкільного виховання, виконуючи завдання Базового компонента дошкільної освіти та завданнями поставленими на 2017-2018 навчальний рік колектив дошкільного закладу визначає такі пріоритетні завдання:

 

1. Активізувати роботу  з формування соціально-комунікативної компетенції дітей дошкільного віку шляхом  

    використання методів інтерактивної взаємодії.

2.     Продовжити роботу з національно-патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

     3.  Удосконалити якість освіти через підвищення професійної майстерності педагогів.